Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Vòng Tròn Số Mệnh Số lượng từ: 210

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 朱纳克村
thôn Junak
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Chung 30 phút trước
2 朱纳克
Junak
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Chung 31 phút trước
3 普利阿斯
Pualis
Tên người
Bình Numeron Chung 6 giờ trước
4 路易斯.隆德
Louis Lund
Tên người
Bình Numeron Chung 6 giờ trước
5 隆德
Lund
Tên người
Bình Numeron Chung 6 giờ trước
6 路易斯
Louis
Tên người
Bình Numeron Chung 6 giờ trước
7 隐匿贤者
Hiền giả Ẩn dật
Tên người
Bình Numeron Chung 23 giờ trước
8 四旬节
Lễ tứ tuần
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 23 giờ trước
9 风暴教会
giáo hội Phong bạo
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Chung 23 giờ trước
10 班西
Bansy
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Chung 23 giờ trước
11 班西港
cảng Bansy
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Chung 23 giờ trước
12 官方语言
ngôn ngữ chính thức
Danh từ khác
Thấp Numeron Chung 24 giờ trước
13 班西港
cảng Bansi
Nơi sở thuộc
Bình eet789 Chung 29 giờ trước
14 通识者
kẻ thông thái
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 30 giờ trước
15 通识者
kẻ thông thức
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 30 giờ trước
16 本堂神甫
cha sở
Danh xưng
Bình Numeron Chung 31 giờ trước
17 马戴娜.贝内
Madonna Bénet
Tên người
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
18 马戴娜
Madonna
Tên người
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
19 菲利帕.纪尧姆
Philippa Guillaume
Tên người
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
20 西比尔.贝里
Sybil Berry
Tên người
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
21 西比尔
Sybil
Tên người
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
22 1358年
năm 1358
Thời gian
Bình Numeron Chung 3 ngày trước
23 纵火家
nhà phóng hoả
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
24 1级
cấp 1
Thuộc tính
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
25 0级
cấp 0
Thuộc tính
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
26 1级
cấp 1
Số lượng từ
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
27 封印物
vật phong ấn
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
28 纪元
kỷ nguyên
Trừu tượng
Cao eet789 Chung 5 ngày trước
29 第二纪
kỷ thứ hai
Thời gian
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
30 远古太阳神
Thần Mặt trời Viễn cổ
Tên người
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
31 远古太阳神
Thần mặt trời Viễn cổ
Tên người
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
32 亵渎石板
Phiến đá Báng bổ
Tên riêng khác
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
33 造物主
Chúa sáng thế
Tên người
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
34 扮演
đóng vai
Ngoại động từ
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
35 扮演法
phương pháp đóng vai
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
36 通识者
thông thức giả
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
37 序列4
danh sách 4
Thuộc tính
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
38 序列3
danh sách 3
Thuộc tính
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
39 半神半人
nửa thần nửa người
Cụm chất tính từ
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
40 不灭定律
định luật bất diệt
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 5 ngày trước
41 非凡特性不灭定律
định luật bảo toàn đặc tính phi phàm
Danh từ khác
Ẩn Numeron Chung 5 ngày trước
42 红祭司
Hồng tế ti
Tên riêng khác
Bình eet789 Chung 5 ngày trước
43 歌颂者
người ca tụng
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 6 ngày trước
44 非凡特性不灭定律
định luật bảo toàn đặc tính phi phàm
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 6 ngày trước
45 非凡特性不灭定律
định luật bất diệt đặc tính phi phàm
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 6 ngày trước
46 隐匿贤者
Hiền giả Ẩn nấp
Tên người
Bình Numeron Chung 6 ngày trước
47 知识逐人
người theo đuổi tri thức
Danh từ khác
Bình Numeron Chung 6 ngày trước
48 序列0
danh sách 0
Thuộc tính
Bình Numeron Chung 6 ngày trước
49 纪尧姆.贝里
Guillaume Berry
Tên người
Bình Numeron Chung 7 ngày trước
50 纪尧姆
Guillaume
Tên người
Bình Numeron Chung 7 ngày trước