Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
2121, thư đơn của Xưởng Trưởng.
Đô thịTiên hiệpHuyền ảoNgôn tình (+6)
Hi vọng tiểu hài tử, cực đoan, tố chất thấp không muốn chú ý quyển sách đơn, ta không hề cần thiết, cũng không có chút ý nghĩa nào.