Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Đồng nhân [Văn nữ phiếu]/ văn Sue (BG / GL)
Ngôn tìnhĐồng nhânGiả tưởngLịch sử (+6)
[Nữ tần / BG / GL] Nữ phiếu được đồng nhân thơm + bộ phận văn nguyên sáng Thuận tiện tinh tuyển cá nhân quay đầu, tình tiết vì phụ, đoản thiên vì chủ, chủ yếu được nữ phiếu được lại Tô lại tốt Đoản thiên muốn thơm, tình tiết trường thiên không thể quá kéo suy sụp; Văn nguyên sáng muốn có thơm ngào ngạt vừa miệng nhân vật, tình tiết thứ yếu.
Theo chơi gái văn đến chính kịch (khó mà nói bài)
Ngôn tìnhGiả tưởngLịch sửXuyên việt (+6)
Của ta xem văn thiên hảo: [Tình tiết logic vị thứ nhất, thời điểm chí ít YY không xuất diễn muốn hợp lý, câu chuyện có đáng nhìn tính.] Thiên hảo không cp hoặc là đường tình cảm không nhiều, ưa thích np tu la trường. (Ý tứ là không có thúc đẩy tác dụng tình tiết ngòn ngọt kịch cảm tình đối với ta là giảm phân hạng) Ưa thích thông minh, vai chính trí lực lưu. (Logic không thông là giảm phân hạng) Ba sao tới ba sao thu nhận sử dụng xem qua chủ yếu lấy văn xuống, tuy nhiên nói là nhả rãnh bài nhưng là cũng có rất nhiều văn vẻn vẹn là “Không hợp khẩu vị của ta” “Không có get đến” “Cảm thấy quá bình thản” đợi chút nguyên nhân, nếu như bên trong có văn ngươi ưa thích, không phải nói văn không tốt, ta không ưa thích mà thôi. Duy trì liên tục đang đổi mới…….
Tự dùng thư đơn, theo chơi gái văn đến chính kịch đều có
Ngôn tìnhLịch sửGiả tưởngXuyên việt (+6)
Của ta xem văn thiên hảo: [Tình tiết logic vị thứ nhất, thời điểm chí ít YY không xuất diễn muốn hợp lý, câu chuyện có đáng nhìn tính.] Ăn tạp. Thiên hảo không cp hoặc là đường tình cảm không nhiều, ưa thích np tu la trường. Ưa thích thông minh, vai chính trí lực lưu. Đề tài vật hiếm thì quý, cho sao biết tiêu pha vừa điểm. Chủ yếu vẫn là xem nội dung của đánh giá. Sách xem qua phân vì “Đề cử” và “Khó mà nói” hai loại, sẽ lại thu nhận sử dụng ở mặt khác trong hai thư đơn. Duy trì liên tục đang đổi mới…….
Nam tần [Minh Nhật Quân]☆☆☆☆
Kỳ huyễnHuyền ảoTiên hiệpKhoa viễn (+6)
Khẩu vị cá nhân: Thiên ái mang một ít văn của sức tưởng tượng sắc thái kỳ huyễn cùng giàu có, hiện thực thuần cùng lịch sử văn rất ít. Không để bụng buồn vui kết cục, thái giám hay không, dài ngắn thế nào, nhưng sẽ sớm giờ nói rõ văn văn, hố bi cùng đoản thiên. Nguyên tắc xếp hạng: Ba sao nửa 70-80, tứ tinh 80-90, năm sao 90 phía trên.