Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Mỹ thực văn quét văn
Ngôn tìnhXuyên việtĐô thịĐam mỹ (+5)
Vẫn là ưa thích văn mỹ thực hiện đại, có hay không người đề cử một phát? Nếu như có đường tình cảm còn ta ghi nát sẽ nhảy qua. Cứu mạng! Truy một bài nam chính hoàn toàn không ưa thích, gần nhất năm chương 80% tại đi đường tình cảm 🚬