Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Thông tin cập nhật

Ngày 29-11-2021

 • Máy dịch

  • Cải thiện luật ngữ pháp cho giới từ (trước bị lỗi nếu đằng sau là cụm từ phức tạp)
  • Cải thiện luật ngữ pháp liên quan tới đại từ chỉ thị
  • Sửa một số lỗi liên quan tới “中”
  • Thêm luật khi “右” “左” là tiền tố của danh từ
 • Giao diện

  • Thay đổi cấu trúc của cửa sổ báo lỗi dịch. Thêm gợi ý dịch đúng.

Ngày 28-11-2021

 • Tổng thể

  • Thêm trang changelog :D
 • Máy dịch

  • Hỗ trợ luật ngữ pháp cho từ
  • Thêm luật ngữ pháp về thời gian cho từ dạng 9时21分
  • 2015年2月5日9时21分 được dịch thành 9 giờ 21 phút ngày 5 tháng 2 năm 2015 thay vì là ngày 5 tháng 2 năm 2015 9 giờ 21 phút
  • Sửa một số lỗi liên quan tới phó từ và số từ.
  • Bổ sung quy luật ngữ pháp cho giới từ.
  • Sửa một số lỗi liên quan tới động từ
 • Nội dung

  • Phục hồi các bài bình luận từ yousuu có nội dung là “Mời đăng ký xem xét nội dung bình luận”.
   (vẫn còn thiếu 50k bình luận không thể phục hồi)
  • Chuyển các bình luận yousuu dạng phồn thể sang giản thể.
 • Giao diện

  • Thêm một vài phím tắt ẩn cho việc thêm từ:

   • Bấm alt + [ để chuyển từ loại nhanh sang tên người
   • Bấm alt + ] để chuyển từ loại nhanh sang nơi sở thuộc
   • Bấm alt + . để chuyển từ loại nhanh sang tên riêng khác
   • Bấm alt + / để chuyển từ loại nhanh sang danh xưng
   • Bấm alt + ’ để chuyển từ loại nhanh sang cụm tính từ
   • Bấm alt + ; để chuyển từ loại nhanh sang cụm động nhân
   • Bấm alt + n để chuyển từ loại nhanh sang danh từ

   Với các từ loại khác, như thường lệ các bạn có thể giữ phím shift để xem gợi ý.
   Lưu ý, khi đang nhập giữ liệu thì bắt buộc phải giữ alt để kích hoạt phím tắt. Khi không nhập giữ liệu thì không cần giữ alt.