Bình luận chủ đề (2)

Numeron ·

Có chương mới, nhưng hình như do người khác viết.
Tác giả gốc thì nghe bảo đã đi vào trỏng rồi.

Numeron ·

Hình như thái giám cmnr
Từ 20/9 tới giờ không ra chap