Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Khoá cứng [fixture]

Các từ nghĩa cố định dùng trong máy dịch

Số lượng từ: 171

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1
giúp
vn
Bình Nipin Chung 78 ngày trước
2 好像
thật giống | giống như
vd
Bình Nipin Chung 3 tháng trước
3 来说
đến nói
u
Thấp Nipin Chung 6 tháng trước
4
càng
d
Bình Nipin Chung 6 tháng trước
5
nào
ry
Bình Nipin Chung 6 tháng trước
6
nói
vn
Bình Nipin Chung 7 tháng trước
7
vòng
vn
Bình Nipin Chung 7 tháng trước
8
còn
vd
Bình Nipin Chung 7 tháng trước
9
còn
vd
Bình Nipin Chung 7 tháng trước
10
Đã xoá
v
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
11
Đã xoá
n
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
12
đâu
ry
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
13
còn
vd
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
14
còn
vd
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
15
bước
vn
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
16 高达
cao đến
vn
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
17 百分之
Đã xoá
!
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
18
nhóm
kn
Bình Nipin Chung 8 tháng trước
19
nhiều
a
Bình Nipin Chung 9 tháng trước
20 可是
nhưng là
c
Bình Nipin Chung 9 tháng trước
21
còn
vd
Bình Nipin Chung 9 tháng trước
22 高达
Đã xoá
!
Bình Nipin Chung 9 tháng trước
23
cuộn
vn
Bình Nipin Chung 11 tháng trước
24
khay
vn
Bình Nipin Chung 11 tháng trước
25
thứ
q
Bình Nipin Chung 11 tháng trước
26 那么
như thế
d
Bình Nipin Chung 11 tháng trước
27
kiếp
vn
Bình Nipin Chung 11 tháng trước
28
càng
vd
Bình Nipin Chung 11 tháng trước
29 这么
như vậy
d
Bình Nipin Chung 11 tháng trước
30 一般
thông thường
u
Bình Nipin Chung 11 tháng trước
31 高达
Gundam
!
Bình Chung ~
32
ăn
v
Bình Chung ~
33
ngừng
v
Bình Chung ~
34
phi
d
Bình Chung ~
35
linh
m
Bình Chung ~
36 那么
thế kia
d
Bình Chung ~
37
kia
rz
Bình Chung ~
38
khắp
a
Bình Chung ~
39
liền
u
Bình Chung ~
40
tiến
vf
Bình Chung ~
41 这么
thế này
d
Bình Chung ~
42
này
rz
Bình Chung ~
43 过去
quá khứ
vf
Bình Chung ~
44
qua
u
Bình Chung ~
45
bánh xe
n
Bình Chung ~
46
cùng
!
Bình Chung ~
47
lội
v
Bình Chung ~
48
dậy
vf
Bình Chung ~
49 说来
nói tới
u
Bình Chung ~
50
muốn
vm
Bình Chung ~