Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[fixture] Khoá Cứng

Các từ nghĩa cố định dùng trong máy dịch

Số lượng từ: 144

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 来说
đến nói
Trợ từ
Thấp Nipin Cộng đồng 68 ngày trước
2
càng
Phó từ
Bình Nipin Cộng đồng 78 ngày trước
3
nào
Đại từ nghi vấn
Bình Nipin Cộng đồng 79 ngày trước
4
nói
Danh | Động từ
Bình Nipin Cộng đồng 3 tháng trước
5
vòng
Danh | Động từ
Bình Nipin Cộng đồng 3 tháng trước
6
còn
Phó | Động từ
Bình Nipin Cộng đồng 3 tháng trước
7
còn
Phó | Động từ
Bình Nipin Cộng đồng 4 tháng trước
8
Đã xoá
Ngoại động từ
Bình Nipin Cộng đồng 4 tháng trước
9
Đã xoá
Danh từ khác
Bình Nipin Cộng đồng 4 tháng trước
10
bước
Danh | Động từ
Bình Nipin Cộng đồng 4 tháng trước
11 高达
cao đến
Danh | Động từ
Bình Nipin Cộng đồng 4 tháng trước
12 百分之
Đã xoá
Từ đặc biệt
Bình Nipin Cộng đồng 4 tháng trước
13
nhóm
Hậu tố danh từ
Bình Nipin Cộng đồng 5 tháng trước
14
nhiều
Hình dung từ
Bình Nipin Cộng đồng 5 tháng trước
15 可是
nhưng là
Liên từ
Bình Nipin Cộng đồng 5 tháng trước
16
cuộn
Danh | Động từ
Bình Nipin Cộng đồng 7 tháng trước
17
thứ
Lượng từ
Bình Nipin Cộng đồng 7 tháng trước
18 那么
như thế
Phó từ
Bình Nipin Cộng đồng 7 tháng trước
19
kiếp
Danh | Động từ
Bình Nipin Cộng đồng 7 tháng trước
20 这么
như vậy
Phó từ
Bình Nipin Cộng đồng 7 tháng trước
21 一般
thông thường
Trợ từ
Bình Nipin Cộng đồng 7 tháng trước
22
cùng
Từ đặc biệt
Bình Cộng đồng ~
23
cùng
Từ đặc biệt
Bình Cộng đồng ~
24 没有
không có
Từ đặc biệt
Bình Cộng đồng ~
25 不比
không bằng
Giới từ
Bình Cộng đồng ~