Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Âm Hồn

Entries: 252

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cập nhật
1 艾米
Emi
Tên người
~ Linhh 31 ngày trước
2 卡琪
Kaki
Tên người
~ Linhh 31 ngày trước
3 艾弥薇
Emilvy
Tên người
~ Linhh 31 ngày trước
4 格莱希娅
Grecia
Tên người
~ Linhh 31 ngày trước
5 塔瑟谷
Tasseldale
Địa danh
~ Linhh 31 ngày trước
6 伊南娜
Inanna
Tên người
~ Linhh 31 ngày trước
7 伊森
Ethan
Tên người
~ Linhh 31 ngày trước
8 马尔博吉
Malbolge
Địa danh
~ Linhh 31 ngày trước
9 艾丝塔蒂
Estati
Tên người
~ Linhh 31 ngày trước
10 辛巴
Cimbar
Địa danh
~ Linhh 31 ngày trước
11 彻森塔
Chessenta
Địa danh
~ Linhh 31 ngày trước
12 蔡伦
Thái Luân
Tên người
~ Linhh 32 ngày trước
13 杰姆
Jim
Tên người
~ Linhh 32 ngày trước
14 桑比亚
Sembia
Địa danh
~ Linhh 32 ngày trước
15 叶弘
Yhaunn
Địa danh
~ Linhh 32 ngày trước
16 维若拉
Verola
Tên người
~ Linhh 32 ngày trước
17 艾林
Arryn
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
18 墨菲斯托菲利斯
Mephistopheles
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
19 多芙
Dove
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
20 泰拉斯奎
Tarrasque
Tên riêng khác
~ Linhh 33 ngày trước
21 耐瑟斯
Nessus
Địa danh
~ Linhh 33 ngày trước
22 哈贝尔
Harbel
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
23 马尔可
Marco
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
24 安拉睿尔
Amlaruil
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
25 艾拉丝卓
Alustriel
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
26 希伦
Syluné
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
27 塔拉夏
Tal Rasha
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
28 卡尼亚
Cania
Địa danh
~ Linhh 33 ngày trước
29 莎洛克
Sarok
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước
30 格莱希雅
Glasya
Tên người
~ Linhh 33 ngày trước