Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-wytt4kkj] Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya

Từ điển riêng cho bộ truyện: Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya

Số lượng từ: 406

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 干坏事
làm chuyện xấu
Nội động từ
Bình Numeron Cộng đồng 4 ngày trước
2 山内君
Yamauchi-kun
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 4 ngày trước
3 外村君
Sotomura-kun
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 4 ngày trước
4 户冢君
Totsuka-kun
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 6 ngày trước
5 山村
Yamamura
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 6 ngày trước
6 S系统
Hệ Thống S
Tên riêng khác
Cao Numeron Cộng đồng 6 ngày trước
7 三宅君
Miyake-kun
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 6 ngày trước
8 网仓
Amikura
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 6 ngày trước
9 户冢弥彦君
Totsuka Yahiko-kun
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 6 ngày trước
10 佐枝酱
Sae-chan
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 7 ngày trước
11 月城
Tsukishiro
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 10 ngày trước
12 高度育成
Kōdo Ikusei
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 14 ngày trước
13 神崎君
Kanzaki-kun
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 23 ngày trước
14 姬野
Himeno
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 23 ngày trước
15 个人隐私
Đã xoá
Danh từ khác
Bình Numeron Cộng đồng 27 ngày trước
16 个人隐私
quyền riêng tư cá nhân
Danh từ khác
Bình Numeron Cộng đồng 27 ngày trước
17 海老名
Ebina
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 27 ngày trước
18 春树
Haruki
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 27 ngày trước
19 太郎
Taro
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 27 ngày trước
20 帆波酱
Honami-chan
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 27 ngày trước
21 东云君
Shinonome-kun
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 36 ngày trước
22 东云
Shinonome
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 36 ngày trước
23 沟胁
Mizowaki
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 43 ngày trước
24 殿河
Tonokawa
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 43 ngày trước
25 绫小路boy
Ayanokōji boy
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 46 ngày trước