Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-wk0hxk0x] Phấn Đấu Ở Russia

Từ điển riêng cho bộ truyện: Phấn Đấu Ở Russia

Số lượng từ: 157

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1
Rồi
Ngữ khí
Bình hoangst81 Lưu nháp 9 ngày trước
2
nha
Ngữ khí
Bình hoangst81 Lưu nháp 9 ngày trước
3 利沃夫内务人民委员会
Uỷ ban Lợi Ốc Phu Nội Vụ Nhân Dân
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
4 白俄罗斯第1方面军
quân Bạch Nga La Tư Đệ 1 Phương Diện
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
5 国家安全人民委员部
Bộ Quốc Gia An Toàn Nhân Dân Uỷ Viên
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
6 芬兰苏维埃共和国
Cộng hoà Phân Lan Tô Duy Ai
Tên địa danh
Bình Cộng đồng ~
7 乌克兰第1方面军
quân Ô Khắc Lan Đệ 1 Phương Diện
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
8 维克托·维克托
Victor Victor
Tên cá nhân
Bình Cộng đồng ~
9 波斯克列贝舍夫
Ba Tư Khắc Liệt Bối Xá Phu
Tên cá nhân
Bình Cộng đồng ~
10 沃罗涅日方面军
quân Ốc La Niết Nhật Phương Diện
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
11 外交人民委员会
Uỷ ban Ngoại Giao Nhân Dân
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
12 国防人民委员部
Bộ Quốc Phòng Nhân Dân Uỷ Viên
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
13 国防人民委员会
Uỷ ban Quốc Phòng Nhân Dân
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
14 内务人民委员部
Bộ Nội Vụ Nhân Dân Uỷ Viên
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
15 内务人民委员会
Uỷ ban Nội Vụ Nhân Dân
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
16 中央监察委员会
Uỷ ban Trung Ương Giám Sát
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
17 西乌克兰地区
khu vực Tây Ô Khắc Lan
Tên địa danh
Bình Cộng đồng ~
18 罗科索夫斯基
Rokossovsky
Tên cá nhân
Bình Cộng đồng ~
19 维克托罗维奇
Viktorovich
Tên cá nhân
Bình Cộng đồng ~
20 索科洛夫斯基
Sách Khoa Lạc Phu Tư Cơ
Tên cá nhân
Bình Cộng đồng ~
21 第16集团军
tập đoàn quân Đệ 16
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
22 沙波什尼科夫
Shaposhnikov
Tên cá nhân
Bình Cộng đồng ~
23 沃兹涅先斯基
Ốc Tư Niết Tiên Tư Cơ
Tên cá nhân
Bình Cộng đồng ~
24 拉瓦罗斯卡亚
Lạp Ngoã La Tư Tạp Á
Tên cá nhân
Bình Cộng đồng ~
25 布尔什维克党
đảng Bolshevik
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~