Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-wdgs8nk8] Đệ Chư Giới Một Nhân

Từ điển riêng cho bộ truyện: Đệ Chư Giới Một Nhân

Số lượng từ: 634

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cập nhật
1 颜凤琴
Nhan Phượng Cầm
Tên người
Bình n0t_m3 34 ngày trước
2 乾亨帝
Càn Hanh đế
Tên người
Bình n0t_m3 69 ngày trước
3 齐长法
Tề Trường Pháp
Tên người
Bình n0t_m3 71 ngày trước
4 秦厉虎
Tần Lệ Hổ
Tên người
Bình n0t_m3 71 ngày trước
5 小霸尊
Tiểu Bá Tôn
Tên người
Bình n0t_m3 74 ngày trước
6 顶尖
đỉnh cấp
Khu biệt từ
Bình n0t_m3 84 ngày trước
7 启道光
Khải Đạo Quang
Tên người
Bình n0t_m3 84 ngày trước
8 林道人
Lâm đạo nhân
Tên người
Bình n0t_m3 84 ngày trước
9 云泥
Vân Nê
Tên riêng khác
Bình n0t_m3 3 tháng trước
10 黎白虎
Lê Bạch Hổ
Tên người
Bình n0t_m3 3 tháng trước
11 聂龙天
Nhiếp Long Thiên
Tên người
Bình n0t_m3 3 tháng trước
12 张玄一
Trương Huyền Nhất
Tên người
Bình n0t_m3 3 tháng trước
13 马龙图
Mã Long Đồ
Tên người
Bình n0t_m3 3 tháng trước
14 方征豪
Phương Chinh Hào
Tên người
Bình n0t_m3 3 tháng trước
15 薛地龙
Tiết Địa Long
Tên người
Bình n0t_m3 3 tháng trước
16
hắn
Đại từ nhân xưng
Bình n0t_m3 3 tháng trước
17 王牧之
Vương Mục Chi
Tên người
Bình n0t_m3 4 tháng trước
18 冥书
Minh thư
Danh từ
Bình n0t_m3 4 tháng trước
19 鬼婴
quỷ anh
Danh từ
Bình n0t_m3 4 tháng trước
20 哼哈二将
Hanh Cáp nhị tướng
Tên riêng khác
Bình n0t_m3 4 tháng trước
21 姜五
Khương Ngũ
Tên người
Bình n0t_m3 4 tháng trước
22 燕东君
Yến Đông Quân
Tên người
Bình n0t_m3 4 tháng trước
23 极道
cực đạo
Danh từ
Bình n0t_m3 4 tháng trước
24 夜魔刀
Dạ Ma đao
Tên riêng khác
Bình n0t_m3 4 tháng trước
25 燕小二
Yến Tiểu Nhị
Tên người
Bình n0t_m3 4 tháng trước