Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-t6nmr7a9] Hải Tặc Gehlen

Từ điển riêng cho bộ truyện: Hải Tặc Gehlen

Số lượng từ: 426

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 伊姆
Im
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 3 ngày trước
2 德匪
giặc Demacia
Hoạt vật
Thấp tôm tép Cộng đồng 3 ngày trước
3 小玉
O-Tama
Tên người
Thấp tôm tép Cộng đồng 3 ngày trước
4 雷牙
Reiya
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 3 ngày trước
5 黑田
Kuroda
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 3 ngày trước
6 德联
Liên Đê
Nơi sở thuộc
Bình tôm tép Cộng đồng 3 ngày trước
7
Đã xoá
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 3 ngày trước
8
Đã xoá
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 3 ngày trước
9 黑炭
Kurozumi
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 3 ngày trước
10 吉格斯
Ziggs
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
11 莫利
Molly
Tên người
Thấp tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
12 瑞克顿
Rickon
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
13 格拉彭斯
Grappence
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
14 瑞可顿
Rickon
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
15 幽鬼
U Quỷ
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
16 和平主义者
pacifist
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
17 奎因
Queen
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
18 斯科奇
Đã xoá
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
19 老鼠
Đã xoá
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
20 卡福尔
Đã xoá
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
21 德理
Lý luận Demacia
Tên tác phẩm
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
22 和之国
Đã xoá
Tên địa danh
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
23 布蕾
Brûlée
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
24 盖尔兹
Gerd
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước
25 一笑
Issho
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 4 ngày trước