Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-sn77w1gw] Gõ Hỏi Tiên Đạo

Từ điển riêng cho bộ truyện: Gõ Hỏi Tiên Đạo

Số lượng từ: 1329

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 天凤之翎
Thiên Phượng Chi Linh
Cụm danh từ
Bình Kyocooro Lưu nháp 5 giờ trước
2 九凤王
Cửu Phượng Vương
Danh từ khác
Bình Kyocooro Lưu nháp 5 giờ trước
3 燃血真术
Nhiên Huyết Chân Thuật
Cụm động + tân
Bình Kyocooro Lưu nháp 5 giờ trước
4 元烛
Nguyên Chúc
Tên cá nhân
Bình Kyocooro Lưu nháp 6 giờ trước
5 仙台山
Tiên Đài Sơn
Nơi sở thuộc
Bình Kyocooro Lưu nháp 6 giờ trước
6 白道友
Bạch đạo hữu
Tên cá nhân
Bình Kyocooro Lưu nháp 6 giờ trước
7 景儿
Cảnh Nhi
Tên cá nhân
Bình Kyocooro Lưu nháp 6 giờ trước
8 魔器
ma khí
Danh từ khác
Bình stormrages Cộng đồng 10 giờ trước
9 烟仙子
Đã xoá
Tên cá nhân
Bình stormrages Cộng đồng 11 giờ trước
10 晨烟仙子
Đã xoá
Tên cá nhân
Bình stormrages Cộng đồng 11 giờ trước
11 聚灵
tụ linh
Danh | Động từ
Bình stormrages Cộng đồng 11 giờ trước
12 青竹前辈
Đã xoá
Tên cá nhân
Bình stormrages Cộng đồng 11 giờ trước
13 许仙
Hứa Tiên
Tên cá nhân
Ẩn stormrages Cộng đồng 11 giờ trước
14 遁光
độn quang
Danh từ khác
Bình stormrages Cộng đồng 11 giờ trước
15 虚灵派
Hư Linh Phái
Nơi sở thuộc
Bình stormrages Cộng đồng 12 giờ trước
16 余前辈
Dư tiền bối
Tên cá nhân
Bình stormrages Cộng đồng 12 giờ trước
17 郑国
Trịnh quốc
Nơi sở thuộc
Bình stormrages Cộng đồng 12 giờ trước
18 易伯伯
Dịch bá bá
Tên cá nhân
Bình stormrages Cộng đồng 13 giờ trước
19 赵师侄
Triệu sư điệt
Tên cá nhân
Bình stormrages Cộng đồng 13 giờ trước
20 孟师兄
Mạnh sư huynh
Tên cá nhân
Bình stormrages Cộng đồng 15 giờ trước
21 阮南峰
Nguyễn Nam Phong
Tên cá nhân
Bình stormrages Cộng đồng 15 giờ trước
22
mệnh
Danh từ khác
Bình stormrages Cộng đồng 16 giờ trước
23 妖灵期
Yêu Linh kỳ
Tên riêng khác
Bình stormrages Cộng đồng 17 giờ trước
24 凡妖期
Phàm Yêu kỳ
Danh từ khác
Bình stormrages Cộng đồng 17 giờ trước
25 御空
ngự không
Ngoại động từ
Bình stormrages Cộng đồng 17 giờ trước