Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Tông Sư Võ Đạo [-s7eqaxgb]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Tông Sư Võ Đạo]

Số lượng từ: 460

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 维迦
Vega
Nr
Bình stormrages Chung 26 ngày trước
2 瓦库
Waku
Nr
Bình stormrages Chung 26 ngày trước
3 一穿三
một xuyên ba
n
Bình stormrages Chung 27 ngày trước
4 布鲁塔尔
Brutal
Nz
Bình stormrages Chung 28 ngày trước
5 孟杰峰
Mạnh Kiệt Phong
Nr
Bình stormrages Chung 29 ngày trước
6 楼成加油
Đã xoá
Nz
Bình stormrages Chung 29 ngày trước
7 松大武道社
Đã xoá
Nag
Bình stormrages Chung 30 ngày trước
8 电火桩
Điện Hoả Thung
n
Bình stormrages Chung 31 ngày trước
9
Thi
Nr
Bình stormrages Chung 31 ngày trước
10 笑吟吟
Đã xoá
Nr
Bình stormrages Chung 32 ngày trước
11 楼成含笑
Đã xoá
Nr
Bình stormrages Chung 32 ngày trước
12 龙虎俱乐部
câu lạc bộ Long Hổ
Nag
Bình stormrages Chung 32 ngày trước
13 手机
điện thoại di động
n
Bình stormrages Chung 32 ngày trước
14 武道场馆
Đã xoá
Na
Bình stormrages Chung 32 ngày trước
15 松城大学武道社
Đã xoá
Nag
Bình stormrages Chung 32 ngày trước
16 路永远
Lộ Vĩnh Viễn
Nr
Bình stormrages Chung 01/11/2021
17 吴谯
Ngô Tiều
Nr
Bình stormrages Chung 01/11/2021
18 世善
Thế Thiện
Nr
Bình stormrages Chung 01/11/2021
19 王悦曦
Vương Duyệt Hi
Nr
Bình stormrages Chung 01/11/2021
20 五光
Ngũ Quang
Nr
Bình stormrages Chung 01/11/2021
21 冰魄
băng phách
n
Bình stormrages Chung 01/11/2021
22 王确
Vương Xác
Nr
Bình stormrages Chung 01/11/2021
23 王小双
Vương Tiểu Song
Nr
Bình stormrages Chung 01/11/2021
24 五火球
năm hoả cầu
n
Bình stormrages Chung 31/10/2021
25 死部
Tử bộ
n
Bình stormrages Chung 31/10/2021
26 辛小月
Tân Tiểu Nguyệt
Nr
Bình stormrages Chung 31/10/2021
27 吴樵
Ngô Tiều
Nr
Bình stormrages Chung 31/10/2021
28 五火九转
ngũ hoả cửu chuyển
Nz
Bình stormrages Chung 31/10/2021
29 雷放
Lôi Phóng
Nr
Bình stormrages Chung 31/10/2021
30 法图亚
Fatua
ns
Bình stormrages Chung 31/10/2021
31 特坦斯
Tetans
Nal
Bình stormrages Chung 31/10/2021
32 库康
Kukang
Nal
Bình stormrages Chung 31/10/2021
33 尼罗
Nile
ns
Bình stormrages Chung 31/10/2021
34 奥布拉克
Obrak
Nr
Bình stormrages Chung 31/10/2021
35 陌上
Mạch Thượng
ns
Bình stormrages Chung 31/10/2021
36 康城
Khang thành
ns
Bình stormrages Chung 31/10/2021
37 楼元长
Lâu Nguyên Trường
Nr
Bình stormrages Chung 31/10/2021
38 花都
Hoa Đô
Nal
Bình stormrages Chung 31/10/2021
39 外罡
Ngoại Cương
Nz
Cao stormrages Chung 31/10/2021
40 葛辉
Cát Huy
Nr
Bình stormrages Chung 31/10/2021
41 李外德
Lý Ngoại Đức
Nr
Bình stormrages Chung 31/10/2021
42 临福
Lâm Phúc
Nal
Bình stormrages Chung 31/10/2021
43 胎藏
thai tàng
n
Bình stormrages Chung 31/10/2021
44 智通
Trí Thông
Nr
Bình stormrages Chung 31/10/2021
45 十州岛
Thập Châu đảo
ns
Bình stormrages Chung 30/10/2021
46 林岳
Lâm Nhạc
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
47 法真
Pháp Chân
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
48 智海
Trí Hải
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
49 爱丽娜
Elena
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
50 辛德
Snyder
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021