Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Tông Sư Võ Đạo [-s7eqaxgb]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Tông Sư Võ Đạo]

Số lượng từ: 460

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
51 萨曼诺
Samano
Nz
Bình stormrages Chung 30/10/2021
52 薛见
Tiết Kiến
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
53 贾璐
Giả Lộ
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
54 孙建林
Tôn Kiến Lâm
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
55 龙爷
Long gia
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
56 陆少菲
Lục Thiếu Phỉ
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
57 黄宾
Hoàng Tân
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
58 兴省
Hưng Tỉnh
Nal
Bình stormrages Chung 30/10/2021
59 屠队
Đồ đội
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
60 俞望远
Du Vọng Viễn
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
61 屠正
Đồ Chính
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
62 吕严
Lã Nghiêm
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
63 龙真
Long Chân
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
64 郭洁
Quách Khiết
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
65 擎天柱
Kình Thiên Trụ
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
66 洛后
Lạc Hậu
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
67
Ninh
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
68 张守言
Trương Thủ Ngôn
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
69 宁梓潼
Ninh Tử Đồng
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
70 花城
Hoa Thành
Nal
Bình stormrages Chung 30/10/2021
71 天都
Thiên Đô
Nal
Bình stormrages Chung 30/10/2021
72
Lâu
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
73 欧曼
Âu Mạn
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
74 冰后
Băng Hậu
n
Bình stormrages Chung 30/10/2021
75 波尔克
Polk
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
76 梅赛斯
Messis
n
Bình stormrages Chung 30/10/2021
77 布兰顿
Brandon
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
78 楼成
Lâu Thành
Nr
Cao stormrages Chung 30/10/2021
79 穆彧
Mục Úc
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
80 林笑之
Lâm Tiếu Chi
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
81 海渊
Hải Uyên
Nag
Bình stormrages Chung 30/10/2021
82 吴墨涟
Ngô Mặc Liên
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
83 王溪
Vương Khê
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
84 格鲁卡
Gluka
Nz
Bình stormrages Chung 30/10/2021
85 金路
Kim Lộ
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
86 王大力
Vương Đại Lực
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
87 邓洋
Đặng Dương
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
88 吴婷
Ngô Đình
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
89 邢成武
Hình Thành Võ
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
90 吴盛
Ngô Thịnh
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
91 飞鸟取
phi điểu thủ
n
Bình stormrages Chung 30/10/2021
92 真空取
chân không thủ
n
Bình stormrages Chung 30/10/2021
93 地藏取
địa tạng thủ
n
Bình stormrages Chung 30/10/2021
94 楼君
Lâu-kun
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
95 飞龙取
phi long thủ
n
Bình stormrages Chung 30/10/2021
96 唐泽薰
Karasawa Kaori
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
97 猛虎君
Tora-kun
n
Bình stormrages Chung 30/10/2021
98 薰酱
Kaori-chan
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
99 骨猜
Cốt Sai
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021
100 杜妍
Đỗ Nghiên
Nr
Bình stormrages Chung 30/10/2021