Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-rf15h4qw] Hộ Mộ Màu Sắc Thêm Đang Tại Săn Bắn!

Từ điển riêng cho bộ truyện: Hộ Mộ Màu Sắc Thêm Đang Tại Săn Bắn!

Số lượng từ: 8

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 泽村·斯潘塞·英梨梨
Sawamura Spencer Eriri
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 2 ngày trước
2 亚香
Ako
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 2 ngày trước
3 住之江亚香
Suminoe Ako
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 2 ngày trước
4 喰种
Ghoul
Hoạt vật
Bình Numeron Cộng đồng 2 ngày trước
5 彩加
Saika
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 2 ngày trước
6 户冢
Totsuka
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 2 ngày trước
7 天野雪辉
Amano Yukiteru
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 2 ngày trước