Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Con Đường Trường Sinh Mô Phỏng Của Ta [-pk5qj1qs]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Con Đường Trường Sinh Mô Phỏng Của Ta]

Số lượng từ: 253

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 赵长离
Triệu Trường Ly
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
2 何道友
Hà đạo hữu
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
3 章阡陌
Chương Thiên Mạch
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
4 空明石母
Không Minh Thạch mẫu
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
5 【天术士】
【 Thiên Thuật Sĩ 】
Nz
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
6 唐伯温
Đường Bá Ôn
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
7 梦遇上古异兽图
Mộng Ngộ Thượng Cổ Dị Thú Đồ
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
8 玄天封灵阵
Huyền Thiên Phong Linh Trận
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
9 九山州!
Cửu Sơn Châu!
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
10 赵阔
Triệu Khoát
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
11 不幸陨落
bất hạnh vẫn lạc
n
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
12
rồi
xy
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
13 许化廷
Hứa Hoá Đình
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
14 天灵将生千水
Thiên Linh Tướng Sinh Thiên Thuỷ
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
15 赵崇
Triệu Sùng
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
16 “黄道友
“ Hoàng đạo hữu
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
17 黄然奇
Hoàng Nhiên Kỳ
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
18 崇吾岛
Sùng Ngô Đảo
Na
Bình hekapoo1 Nháp 2 ngày trước
19 化羽丹
Hoá Vũ Đan
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 3 ngày trước
20 天煞残剑
Thiên Sát Tàn Kiếm
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 8 ngày trước
21 绝天隔地大阵
Tuyệt Thiên Cách Địa Đại Trận
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 8 ngày trước
22 渔父
Ngư phụ
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 8 ngày trước
23 龟蛇太一
Quy Xà Thái Nhất
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 8 ngày trước
24 渔父老人
Ngư Phụ Lão Nhân
Na
Bình hekapoo1 Nháp 8 ngày trước
25 天灵州
Thiên Linh châu
Na
Bình hekapoo1 Nháp 8 ngày trước
26 残剑
tàn kiếm
n
Bình hekapoo1 Nháp 8 ngày trước
27 九渊兄
Cửu Uyên huynh
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 15 ngày trước
28 九渊
Cửu Uyên
nl
Bình hekapoo1 Nháp 15 ngày trước
29 龙九渊
Long Cửu Uyên
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 15 ngày trước
30 秘字使
Bí Tự Sử
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 15 ngày trước
31 柳一航
Liễu Nhất Hàng
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 15 ngày trước
32 玄黄归一统
Huyền Hoàng Quy Nhất Thống
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 16 ngày trước
33 五行大洞天
ngũ hành đại động thiên
n
Bình hekapoo1 Nháp 16 ngày trước
34 朱道友
Chu đạo hữu
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 16 ngày trước
35 方为厚
Phương Vi Hậu
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 16 ngày trước
36 裂空砂
liệt không sa
vo
Bình hekapoo1 Nháp 16 ngày trước
37 芥子须弥
Giới Tử Tu Di
n
Bình hekapoo1 Nháp 16 ngày trước
38 龙跃游
Long Dược Du
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 16 ngày trước
39 人姓龙
Nhân Tính Long
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 16 ngày trước
40 仙绝大阵
Tiên Tuyệt Đại Trận
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 21 ngày trước
41 谜语人
mê ngữ nhân
Na
Bình hekapoo1 Nháp 21 ngày trước
42 还要庞大
còn muốn khổng lồ
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 24 ngày trước
43 独眼红蛇
Độc Nhãn Hồng Xà
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 24 ngày trước
44 帝一
Đế Nhất
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 24 ngày trước
45 大风鸟
Đại Phong Điểu
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 24 ngày trước
46 赤九头
Xích Cửu Đầu
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 25 ngày trước
47 紫无首
Tử Vô Thủ
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 25 ngày trước
48 南冥圣兽山
Nam Minh Thánh Thú Sơn
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 25 ngày trước
49 【帝一】
【 Đế Nhất 】
Nz
Bình hekapoo1 Nháp 25 ngày trước
50 苟子浩、
Cẩu Tử Hạo 、
Nr
Bình hekapoo1 Nháp 25 ngày trước