Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-pk5qj1qs] Con Đường Trường Sinh Mô Phỏng Của Ta

Từ điển riêng cho bộ truyện: Con Đường Trường Sinh Mô Phỏng Của Ta

Số lượng từ: 191

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 造化烘炉功
Tạo Hoá Hồng Lô Công
Cụm động + tân
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
2 韩无忧
Hàn Vô Ưu
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
3 飞鹏
Phi Bằng
Cụm động + tân
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
4 王玄霸
Vương Huyền Bá
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
5 孙二郎
Tôn Nhị Lang
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
6 萧恒
Tiêu Hằng
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
7
Diệp
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
8 离界
Ly Giới
Nơi sở thuộc
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
9 叶飞鹏
Diệp Phi Bằng
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
10 叶飞
Diệp Phi
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
11 博物神藏
Bác Vật Thần Tàng
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
12 神藏
Thần Tàng
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
13 陆涯
Lục Nhai
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 4 ngày trước
14 帝叁貘
Đế Tam Mạc
Danh từ khác
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
15 千灵鸟
thiên linh điểu
Cụm danh từ
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
16 天医仙经
Thiên Y Tiên Kinh
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
17 熔炉万象功
Dung Lô Vạn Tượng Công
Danh từ khác
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
18 封生宝盒
Phong Sinh Bảo Hạp
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
19 赤玄鲸
xích huyền kình
Danh từ khác
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
20 极灵龙须茶
Cực Linh Long Tu Trà
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
21 鸿曦
Hồng Hi
Tên riêng khác
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
22 紫云
Tử Vân
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
23 药王宗
Dược Vương tông
Nơi sở thuộc
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
24 应劫之人
ứng kiếp chi nhân
Tên người
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước
25 渡厄宗
Độ Ách tông
Nơi sở thuộc
Bình hekapoo1 Lưu nháp 5 ngày trước