Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-pafyeybc] Địa Trên Bóng Đá: CR7 Cho Rằng Ta Đi Phụ Tá Hắn

Từ điển riêng cho bộ truyện: Địa Trên Bóng Đá: CR7 Cho Rằng Ta Đi Phụ Tá Hắn

Số lượng từ: 217

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 每日体育报
Diario Sport
Nơi sở thuộc
Bình tôm tép Cộng đồng 5 giờ trước
2 雷纳
Reina
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 31 giờ trước
3 罗贝里
Robery
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 46 giờ trước
4 哈斯
Haas
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 46 giờ trước
5 凯因希特
Keinhiter
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 46 giờ trước
6 勒夫
Löw
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 47 giờ trước
7 凯子
Khải tử
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
8 前腰
tiền vệ công
Danh xưng
Thấp tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
9 杜亚迪
Duadi
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
10 安妮
Anne
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
11 李毅
Lý Nghị
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
12 瓦来
Vale
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
13 奥勒
Ole
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
14 后腰
tiền vệ lùi sâu
Danh xưng
Thấp tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
15 德尔
Del
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
16 加比
Gabi
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
17 桑斯
Sanz
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
18 西蒙尼
Simeone
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
19 尹戈尔
Ingor
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
20 维亚纳
Viana
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
21 射手王
vua phá lưới
Danh xưng
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
22 安迪
Andy
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
23 枪手
pháo thủ
Danh xưng
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
24 吉个斯
Giggs
Tên người
Bình tôm tép Cộng đồng 2 ngày trước
25 国米
Inter Milan
Nơi sở thuộc
Bình tôm tép Cộng đồng 10 ngày trước