Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-nzrtrzn9] Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép

Từ điển riêng cho bộ truyện: Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép

Số lượng từ: 1900

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 杰里米
Jeremy
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 33 giờ trước
2 克拉克森
Clarkson
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 33 giờ trước
3 鲁缅采夫
Rumyantsev
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 43 giờ trước
4 霍尔特
Holt
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 43 giờ trước
5 马季雅·劳尔
Majiya Raúl
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 43 giờ trước
6 潘诺
Panno
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 43 giờ trước
7 麦秆床
giường rơm
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 3 ngày trước
8 缉私司长
cục trưởng chống buôn lậu
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 3 ngày trước
9 税务司
cục thuế vụ
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 3 ngày trước
10 缉私司
cục chống buôn lậu
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 3 ngày trước
11 手掷爆燃弹
kíp nổ ném tay
Tên người
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 3 ngày trước
12 塔索
Tasso
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 ngày trước
13 马季雅·米洛克
Majiya Millok
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 ngày trước
14 米洛克
Millok
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 ngày trước
15 米克洛
Đã xoá
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 ngày trước
16 米克洛
Michelob
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 ngày trước
17 枫石城
thành Phong Thạch
Nơi sở thuộc
Bình eet789 Cộng đồng 47 ngày trước
18 理查德·梅森
Richard Mason
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 47 ngày trước
19 赤河部
Xích Hà bộ
Nơi sở thuộc
Bình eet789 Cộng đồng 47 ngày trước
20 霍恩
Horn
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 47 ngày trước
21 格罗夫·马格努斯
Grove Magnus
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 47 ngày trước
22 宫廷法师
pháp sư cung đình
Hoạt vật
Bình eet789 Cộng đồng 74 ngày trước
23 罗尔夫
Rolf
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 78 ngày trước
24 剑格
kiếm cách
Danh từ khác
Bình kingkarus0 Cộng đồng 85 ngày trước
25 联省共和国
Nước Cộng Hoà Liên Tỉnh
Tên địa danh
Bình kingkarus0 Cộng đồng 85 ngày trước