Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-nv0jes6t] Hàn Bốn Làm Quan

Từ điển riêng cho bộ truyện: Hàn Bốn Làm Quan

Số lượng từ: 223

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 nbsp&a
nbsp&a
Tên riêng khác
Bình ~ Cộng đồng ~
2 两淮盐运司
Lưỡng Hoài Diêm Vận ty
Tên tổ chức
Bình ~ Cộng đồng ~
3 重庆会馆
Hội quán Trùng Khánh
Tên tổ chức
Bình ~ Cộng đồng ~
4 湖广会馆
Hội quán Hồ Quảng
Nơi sở thuộc
Bình ~ Cộng đồng ~
5 光宗耀祖
làm rạng rỡ tổ tông
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
6 黄钟音
Hoàng Chung Âm
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
7 顾院长
Cố viện trưởng
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
8 顾谨言
Cố Cẩn Ngôn
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
9 顾老爷
Cố lão gia
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
10 韩老爷
Hàn lão gia
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
11 韩秀峰
Hàn Tú Phong
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
12 韩玉财
Hàn Ngọc Tài
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
13 韩志行
Hàn Chí Hạnh
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
14 韩大使
Hàn Đại Sứ
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
15 雷以诚
Lôi Dĩ Thành
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
16 陶主薄
Đào Chủ Bạc
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
17 陈景俊
Trần Cảnh Tuấn
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
18 陈崇砥
Trần Sùng Chỉ
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
19 陈孚恩
Trần Phu Ân
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
20 陈占魁
Trần Chiêm Khôi
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
21 陆大明
Lục Đại Minh
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
22 阿精嘎
A Tinh Ca
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
23 钱俊臣
Tiền Tuấn Thần
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~
24 鄂那海
biển Ngạc Na
Tên địa danh
Bình ~ Cộng đồng ~
25 郭沛霖
Quách Bái Lâm
Tên cá nhân
Bình ~ Cộng đồng ~