Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-nqase3dd] Đường Nghiệp Quan Trùng Sinh

Từ điển riêng cho bộ truyện: Đường Nghiệp Quan Trùng Sinh

Số lượng từ: 39

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1
ức
Ngoại động từ
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
2
Nana
Hình dung từ
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
3 娜娜
Hình
Tên cá nhân
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
4
Hình dung từ
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
5
Rồi
Ngữ khí
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
6
tường
Ngoại động từ
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
7
Quý
Tên cá nhân
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
8
Tên cá nhân
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
9 李子
Lý Tử
Tên cá nhân
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
10
Lâm
Tên cá nhân
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
11
nhiên
Chưa phân loại
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
12
nha
Ngữ khí
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
13 牙子
nha tử
Danh từ khác
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
14 粉色
phấn sắc
Thuộc tính
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
15 小脚丫
tiểu cước nha
Danh từ khác
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
16 帆布鞋
phàm bố hài
Danh từ khác
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
17
a
Ngữ khí
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
18
bỉnh
Ngoại động từ
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
19
vân
Danh từ khác
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
20 时候
Đã xoá
Tên cá nhân
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước
21
binh
Ngoại động từ
Bình hoangst81 Lưu nháp 10 ngày trước