Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-k9a29s72] Phi Thăng Đến Giới Ma Pháp

Từ điển riêng cho bộ truyện: Phi Thăng Đến Giới Ma Pháp

Số lượng từ: 288

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 费克尔度
Finkenton
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 17 giờ trước
2 法神
thần pháp
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
3 二十九号
số 29
Thuộc tính
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
4 十三大人
đại nhân 13
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
5 三百七十号
số 370
Thuộc tính
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
6 二百四十四号
số 244
Thuộc tính
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
7 十三号
số 13
Thuộc tính
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
8 十三号,
Đã xoá
Thuộc tính
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
9 三百二十一号
số 321
Thuộc tính
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
10 禁牢
cấm lao
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
11 艾拉
Ella
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
12 阿蒂仙
Ardisia
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
13 西壬和艾瑞尔
Siren và Ariel
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
14 他的命交给我来保护
mạng của hắn giao cho ta bảo vệ
Đoạn dịch tay
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
15 山呑海咽
núi thôn biển nuốt
Hình dung từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
16
thôn
Ngoại động từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
17 药叔叔
Dược thúc thúc
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
18 三百二十号
số 320
Thuộc tính
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
19 静心丹
đan tĩnh tâm
Tĩnh vật
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
20 金系
kim hệ
Thuộc tính
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
21 风系弓箭手
cung tiễn thủ phong hệ
Hoạt vật
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
22 有他的姐在
có tỷ của hắn tại
Đoạn dịch tay
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
23 泽尔更
Zelgen
Tên cá nhân
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
24 本公爵
bản công tước
Đại từ nhân xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
25 木灵
mộc linh
Tĩnh vật
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước