Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-hym5sds1] Cẩu Tại Bên Cạnh Nữ Ma Đầu Lén Lút Tu Luyện

Từ điển riêng cho bộ truyện: Cẩu Tại Bên Cạnh Nữ Ma Đầu Lén Lút Tu Luyện

Số lượng từ: 592

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 韩师兄
Hàn sư huynh
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 giờ trước
2 田历
Điền Lịch
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 giờ trước
3 让步
nhượng bộ
Danh | Động từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 7 ngày trước
4 步沧
Bộ Thương
Tên cá nhân
Bình kingkarus0 Cộng đồng 7 ngày trước
5 步沧
Bộ Thương
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 8 ngày trước
6 师嫂
sư tẩu
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
7 百忌
Bách Kỵ
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 10 ngày trước
8 风与寒
phong dữ hàn
Danh từ khác
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 13 ngày trước
9 语宣
Ngữ Tuyên
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 13 ngày trước
10 陈三狗
Trần Tam Cẩu
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 13 ngày trước
11 愿血道
Nguyện Huyết đạo
Tên riêng khác
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 13 ngày trước
12 因为盾牌不同的人拿会有不同效果
bởi vì người khác nhau cầm lá chắn sẽ có hiệu quả khác nhau
Đoạn dịch tay
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 14 ngày trước
13 他花了很长时间
hắn xài thời gian rất dài
Đoạn dịch tay
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 14 ngày trước
14 弥千
Di Thiên
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 14 ngày trước
15 过去了半月
đi qua nửa tháng
Đoạn dịch tay
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
16 方雪师妹
Phương Tuyết sư muội
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
17 方雪
Phương Tuyết
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
18 北师兄
Bắc sư huynh
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
19 海蕴神丹
thần đan hải uẩn
Tĩnh vật
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
20 日月壶天
nhật nguyệt hồ thiên
Tên riêng khác
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
21 树种子
hạt giống cây
Danh từ khác
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
22 依恋
Y Luyến
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
23 绵怜
Miên Liên
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
24 绵怜仙子
Miên Liên tiên tử
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước
25 花师姐
Hoa sư tỷ
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 15 ngày trước