Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-htj3khkd] Tái Tạo Thịnh Đường Theo Người Chơi Triệu Hoán Bắt Đầu

Từ điển riêng cho bộ truyện: Tái Tạo Thịnh Đường Theo Người Chơi Triệu Hoán Bắt Đầu

Số lượng từ: 1564

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 南将军
Nam tướng quân
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
2 许节帅
Hứa tiết soái
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
3 临淮城
thành Lâm Hoài
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
4 宿迁
Túc Thiên
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
5 淮节度使
Đã xoá
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
6 临淮
Lâm Hoài
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
7 淮节度使
Hoài tiết độ sứ
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
8 开封
bóc tem
Ngoại động từ
Ẩn kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
9
Đã xoá
Giới từ
Bình kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
10 樱桃城
thành Anh Đào
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
11 刘长史
Lưu trưởng sứ
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
12 蒋校尉
Tưởng hiệu uý
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
13 蒋晋
Tưởng Tấn
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
14
năm
Lượng từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
15 商留后使
Thương lưu hậu sứ
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
16 留后使
lưu hậu sứ
Danh xưng
Bình kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
17 姜桂
Khương Quế
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
18 卿相
khanh tướng
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
19 萧衍
Tiêu Diễn
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
20 梁武帝
Lương Võ Đế
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
21 太仆卿
thái bộc khanh
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
22 萧衡
Tiêu Hoành
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
23 倓弟
Đàm đệ
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
24 周波
Chu Ba
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
25 严兄
Nghiêm huynh
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước