Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-h7qxexb7] Thành Sau Thần, Ta Thành Chó Trong Miệng Người Chơi Trù Hoạch

Từ điển riêng cho bộ truyện: Thành Sau Thần, Ta Thành Chó Trong Miệng Người Chơi Trù Hoạch

Số lượng từ: 429

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 吉莲
Gillia
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
2 左路
đường trái
Thuộc tính
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
3 冥鱼
cá minh
Hoạt vật
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
4 好潮
triều tốt
Danh từ khác
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
5 约翰·凯佩尔
John Kepel
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 6 ngày trước
6 红姬
Hồng Cơ
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 6 ngày trước
7 露莎
Luisa
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 6 ngày trước
8 披着人皮
khoác da người
Cụm động + tân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 7 ngày trước
9
high
Thán từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
10 “八”字
chữ "八"
Danh từ khác
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
11 马克·斯潘塞
Mark Spencer
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
12 斯潘塞
Spencer
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
13 精灵契约卷轴
quyển trục khế ước tinh linh
Tĩnh vật
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
14 少相
Thiếu tướng
Tên cá nhân
Ẩn kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
15 三将
tam tướng
Chưa phân loại
Ẩn kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
16 向火
hơ lửa
Ngoại động từ
Ẩn kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
17 火魔大人
hoả ma đại nhân
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
18 本大统领
bản đại thống lĩnh
Đại từ nhân xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
19 酿酒师
chưng rượu sư
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
20 双刀魔
song đao ma
Hoạt vật
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
21 本统领
bản thống lĩnh
Đại từ nhân xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
22 血刀堡
Huyết Đao bảo
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
23 戈尔德
Gold
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
24
thất
Ngoại động từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước
25 乔休尔
Joehill
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 11 ngày trước