Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Chúa Tể Quỷ Bí [-h6cxpsr4]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Chúa Tể Quỷ Bí]

Số lượng từ: 1111

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 迪布瓦
Dubois
Nr
Bình Numeron Chung 31 ngày trước
2 达尼兹·迪布瓦
Danitz Dubois
Nr
Bình Numeron Chung 31 ngày trước
3 鲁恩人
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 31 ngày trước
4 阴谋家
nhà âm mưu
n
Bình Numeron Chung 31 ngày trước
5 亚恩·考特曼
Jahn Kottman
Nr
Bình Numeron Chung 31 ngày trước
6 弗萨克
Feysac
Na
Bình Numeron Chung 31 ngày trước
7 罗思德群岛
Đã xoá
Nal
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
8 萨斯利尔
Sasrir
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
9 暗天使
Ám Thiên sứ
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
10 巨人王庭
Vương đình Người khổng lồ
Na
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
11 第二纪
Kỷ thứ hai
nt
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
12 愿望之神
Thần Nguyện vọng
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
13 信使
người đưa tin
nh
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
14 诡秘侍者
Người hầu của Bí ẩn
Nz
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
15 永不落幕的剧场
Nhà hát không bao giờ kết thúc
Nz
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
16 金币
đồng vàng
no
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
17 最后的盛宴
Bữa tiệc cuối cùng
Nw
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
18 纸人替身
người giấy thế thân
Nz
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
19 刚才的示范
vừa mới làm mẫu
~dv
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
20 奇迹师
Kỳ Tích sư
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
21 列奥德罗
Leodero
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
22 星之杖
Quyền trượng Ngôi sao
Nz
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
23 列……奥……德……罗
Le…… o…… de…… ro
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
24 科塔尔
Kotar
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
25 人造死神
Tử Thần nhân tạo
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
26 乌黯魔狼科塔尔
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
27 彭登
Bành Đăng
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
28 黄总
Hoàng tổng
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
29 占卜家
nhà bói toán
n
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
30 不眠者
người không ngủ
n
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
31 金毛大狗
chó lớn lông vàng
nv
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
32 黄贝贝
Hoàng Bối Bối
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
33 黄大小姐
Hoàng đại tiểu thư
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
34 黄嘉嘉
Hoàng Gia Gia
Nr
Bình Numeron Chung 32 ngày trước
35 有别的东西
có đồ vật khác
xt
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
36 片黑暗
mảnh hắc ám
nl
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
37 乌托邦
Utopia
Na
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
38 帕尔薇
Parvati
Nr
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
39 老克顿
lão Keton
Nr
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
40 知识与智慧之神
Thần Tri thức và Trí tuệ
Nr
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
41 克顿
Kerton
Nr
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
42 智慧之神
Thần Trí tuệ
Nr
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
43 威默
Weimer
Nr
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
44 鲁恩语
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
45 霍伊大学
Đại học Khoy
Nag
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
46 霍伊
Khoy
Na
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
47 阿兹克。艾格斯
Azik Eggers
Nr
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
48 西维拉斯郡
quận Sivellaus
Na
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
49 西维拉斯
Sivellaus
Na
Bình Numeron Chung 36 ngày trước
50 维拉斯
Đã xoá
Na
Bình Numeron Chung 36 ngày trước