Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-h6cxpsr4] Chúa Tể Quỷ Bí

Từ điển riêng cho bộ truyện: Chúa Tể Quỷ Bí

Số lượng từ: 708

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cập nhật
1 蕾妮特·缇尼科尔
Renette Tinichole
Tên người
Bình Numeron 33 ngày trước
2 帕列斯·索罗亚斯德
Pales Zoroaster
Tên người
Bình Numeron 33 ngày trước
3 艾德雯娜·爱德华兹
Edwina Edwards
Tên người
Bình Numeron 33 ngày trước
4 摩斯苦修会
Hội khổ tu Moses
Tổ chức
Bình Numeron 33 ngày trước
5 斯图亚特侦探
thám tử Stuart
Tên người
Bình Numeron 33 ngày trước
6 莫里亚蒂侦探
thám tử Moriarty
Tên người
Bình Numeron 33 ngày trước
7 克莱恩·莫雷蒂
Klein Moretti
Tên người
Cao !thelucpro1306 5 tháng trước
8 麦格文
McGovern
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
9 西迦
Seeka
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
10 特昂
Tron
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
11 科恩黎
Kenley
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
12 海纳斯
Hanass
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
13 凡森特
Vincent
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
14 面包房
tiệm bánh mì
Danh từ
Bình Linhh 28/05/2021
15 塔罗会
hội Tarot
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
16 因蒂斯
Intis
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
17 拜朗
Balam
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
18 苏尼亚
Sonia
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
19 罗塞尔
Roselle
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
20 倒吊人
Người Treo Ngược
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
21 阿尔杰
Alger
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
22 非凡者
người phi phàm
Danh từ
Bình Linhh 28/05/2021
23 弗雷格拉
Flegrea
Tên người
Bình Linhh 28/05/2021
24 斯卡特
Scarter
Tên người
Bình Linhh 27/05/2021
25 摩斯苦修会
Moses Khổ Tu hội
Tên người
Bình Linhh 27/05/2021