Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Tể Chấp Thiên Hạ [-f7cxaagp]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Tể Chấp Thiên Hạ]

Số lượng từ: 939

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 赵隆
Triệu Long
Nr
Bình Linhh Chung 13/03/2021
2 甘谷
Cam Cốc
Nal
Bình Linhh Chung 12/03/2021
3 齐隽
Tề Tuyển
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
4 黎清
Lê Thanh
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
5 种师道
Chủng Sư Đạo
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
6 韩某
Hàn mỗ
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
7 王舜臣
Vương Thuấn Thần
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
8 薛廿八
Tiết Nhập Bát
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
9 黄大瘤
Hoàng Đại Lựu
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
10 普修
Phổ Tu
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
11 张克定
Trương Khắc Định
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
12 刘三
Lưu Tam
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
13 妙心
Diệu Tâm
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
14 净慧
Tịnh Tuệ
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
15 吴衍
Ngô Diễn
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
16 王九
Vương Cửu
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
17 周凤
Chu Phượng
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
18 韩三
Hàn Tam
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
19 横渠
Hoạnh Cừ
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
20 刘久
Lưu Cửu
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
21 黄德用
Hoàng Đức Dụng
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
22 陈举
Trần Cử
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
23 李癞子
Lý Lại Tử
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
24 韩玉昆
Hàn Ngọc Côn
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
25 张载
Trương Tái
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
26 韩菜园
Hàn Thái Viên
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
27 韩云娘
Hàn Vân Nương
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
28 邵雍
Thiệu Ung
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
29 韩家
Hàn gia
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
30 姓韩
họ Hàn
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
31 熙宁
Hi Ninh
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
32 姓李
họ Lý
Nr
Bình Linhh Chung 12/03/2021
33 吉甫
Cát Phủ
Nr
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
34 吕公著
Lã Công Trứ
Nr
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
35 刘易
Lưu Dịch
Nr
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
36 王介甫
Vương Giới Phủ
Nr
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
37 韩稚圭
Hàn Trĩ Khuê
Nr
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
38 张戬
Trương Tiễn
Nr
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
39 游景
Du Cảnh
Nr
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
40 游师雄
Du Sư Hùng
Nr
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
41 种建中
Chủng Kiến Trung
Nr
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
42 经略使
Kinh Lược Sử
Nr
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
43 市易
thị dịch
n
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
44 机宜
cơ nghi
n
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
45 朝官
triều quan
n
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
46 延州
Diên Châu
Nal
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
47 枢密使
Xu Mật Sứ
Nr
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
48 东京
Đông Kinh
Nal
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
49 李师中
Lý Sư Trung
Nr
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
50 子厚
Tử Hậu
Nr
Bình Kak31 Chung 14/12/2020