Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-ev72hq69] Lục Triều Yến Ca Hành

Từ điển riêng cho bộ truyện: Lục Triều Yến Ca Hành

Số lượng từ: 1010

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 净岸
Tịnh Ngạn
Danh xưng
Bình cityzen Cộng đồng 2 ngày trước
2 魏疾
Ngụy Tật
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 5 ngày trước
3 鹏翼社
hội bằng dực
Nơi sở thuộc
Bình cityzen Cộng đồng 12 ngày trước
4 鹏翼
bằng dực
Danh từ khác
Bình cityzen Cộng đồng 12 ngày trước
5 紫宸殿
điện Tử Thần
Nơi sở thuộc
Bình cityzen Cộng đồng 12 ngày trước
6 清思殿
Thanh Tư điện
Nơi sở thuộc
Bình cityzen Cộng đồng 12 ngày trước
7
bổn
Danh từ khác
Bình cityzen Cộng đồng 12 ngày trước
8 纳觉容部
Bộ Nạp Giác Dung
Nơi sở thuộc
Bình cityzen Cộng đồng 12 ngày trước
9 喜娘
Hỉ nương
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 13 ngày trước
10 石见
Thạch Kiến
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 13 ngày trước
11 正使
chính sử
Ngoại động từ
Bình cityzen Cộng đồng 14 ngày trước
12 上师
Thượng Sư
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 17 ngày trước
13
quần
Ký tự ngoại lai
Bình cityzen Cộng đồng 17 ngày trước
14
Tần
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 17 ngày trước
15
Ký tự ngoại lai
Bình cityzen Cộng đồng 17 ngày trước
16 女忍
Nữ Nhẫn
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 18 ngày trước
17 熊藏
Hùng Tàng
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 18 ngày trước
18 上忍
Thượng Nhẫn
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 18 ngày trước
19 飞鸟
phi điểu
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 18 ngày trước
20 程贼
Trình tặc
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 18 ngày trước
21 李植
Lý Thực
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 19 ngày trước
22 大主灶
Đại Chủ Táo
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 21 ngày trước
23 高智商
Cao Trí Thương
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 22 ngày trước
24
ngạnh
Danh từ khác
Bình cityzen Cộng đồng 22 ngày trước
25 蒲某
Bồ mỗ
Tên cá nhân
Bình cityzen Cộng đồng 22 ngày trước