Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Kinh Hãi Thiên Đường [-ergzfx13]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Kinh Hãi Thiên Đường]

Số lượng từ: 3907

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 拳赛
đấm bốc
n
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
2 光矢
vector ánh sáng
n
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
3 厄迪尼
Đã xoá
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
4 冰镐号
tàu đục băng
Nz
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
5 红环
nhẫn đỏ
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
6 吉沸岛
đảo Jifei
Na
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
7 褐藻号
tàu Tảo nâu
Nz
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
8 黑珍珠号
tàu trân châu đen
Nz
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
9 台高达
con gundam
nl
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
10 死国
đất nước chết
Na
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
11 疯眼
mắt điên
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
12 叠码仔
stacker
n
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
13 洛朗
Laurent
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 83 ngày trước
14 沃格
Đã xoá
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
15 玩儿火
chơi lửa
vo
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
16 天泻沦亡
thiên tả luân vong
Nz
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
17 考兹
Coates
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
18 百雷斯
Bailes
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
19 刚力侠
Strongman
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
20 毒侠
poison man
n
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
21 幸运侠
lucky man
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
22 差劲先生
Mr. Low
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
23 百雷斯·癫
Bailes Epile
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
24 爆破星
hành tinh Bạo Phá
Na
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
25 光锥震动仪
máy đo độ rung hình nón nhẹ
n
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
26 癫癫博士
Dr. Epilepsy
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
27 超引旋
siêu dẫn xoáy
vn
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
28 暖洋星
hành tinh Noãn Dương
Na
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
29 公园侠
Parkman
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
30 苏思悟
Tô Tư Ngộ
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
31 李乐一
Lý Nhạc Nhất
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
32 张志昂
Trương Chí Ngang
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
33 周知讴
Chu Tri Âu
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
34 张志
Trương Chí
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
35 忍龙三
Ninja Dragon Three
Nz
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
36 小林通
Toru Kobayashi
Nz
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
37 康拉德上校
Conrad thượng tá
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
38 知跃者
người biết nhảy
Nz
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
39 无瑕疵
không tỳ vết
az
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
40 冢本君
Tsukamoto-kun
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
41 佐藤君
Satō-kun
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
42 晴明狩衣
Seimei kariginu
n
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
43 麻王神社
Đền Asao
Na
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
44 冢本翔太
Shota Tsukamoto
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
45 冢本
Tsukamoto
Nr
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
46 汉诺塔
tháp Hanno
Na
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
47 浅草地区
địa khu Asakusa
Na
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
48 狡鬼
giảo quỷ
n
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
49 汉诺塔游戏
Trò chơi Hannotta
n
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước
50 诺塔游戏
Nota Games
n
Bình Mr_G1302 Chung 85 ngày trước