Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-ef8dgw1r] Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đường

Từ điển riêng cho bộ truyện: Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đường

Số lượng từ: 750

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 生产
sản xuất
Danh | Động từ
Thấp Kak31 Cộng đồng 20 giờ trước
2 三株
Tam Chu
Nơi sở thuộc
Bình Kak31 Cộng đồng 27 giờ trước
3 飞龙
Phi Long
Nơi sở thuộc
Bình Kak31 Cộng đồng 27 giờ trước
4 丹津
Đan Tân
Nơi sở thuộc
Bình Kak31 Cộng đồng 27 giờ trước
5 徐水平
Từ Học Bình
Tên người
Bình Kak31 Cộng đồng 36 giờ trước
6 C-CUBE
C-CUBE
Nơi sở thuộc
Bình Kak31 Cộng đồng 45 giờ trước
7 安吉伯
Engibous
Tên người
Bình Kak31 Cộng đồng 45 giờ trước
8 省人大
Đã xoá
Tên người
Ẩn Kak31 Cộng đồng 45 giờ trước
9 飞利浦
Philips
Tên tổ chức
Bình Kak31 Cộng đồng 2 ngày trước
10 C-Cube
C-Cube
Nơi sở thuộc
Bình Kak31 Cộng đồng 2 ngày trước
11 爱达
Ái Đạt
Nơi sở thuộc
Bình Kak31 Cộng đồng 2 ngày trước
12 陈强
Trần Cường
Tên người
Bình Kak31 Cộng đồng 4 ngày trước
13 声达电子
điện tử Thanh Đạt
Nơi sở thuộc
Bình Kak31 Cộng đồng 5 ngày trước
14 声达电子厂
xưởng Thanh Đạt Điện Tử
Tên tổ chức
Ẩn Kak31 Cộng đồng 5 ngày trước
15 燕舞
Yến Vũ
Nơi sở thuộc
Bình Kak31 Cộng đồng 5 ngày trước
16 黎明
Lê Minh
Tên người
Thấp Kak31 Cộng đồng 6 ngày trước
17 醋坊桥
cầu Thố Phường
Nơi sở thuộc
Thấp Kak31 Cộng đồng 6 ngày trước
18 广濑未知
Hirose Michi
Tên người
Bình Kak31 Cộng đồng 6 ngày trước
19 杨旭升
Dương Húc Thăng
Tên người
Bình Kak31 Cộng đồng 6 ngày trước
20 初二
mùng hai
Thời gian
Thấp Kak31 Cộng đồng 6 ngày trước
21 军牌
biển quân đội
Danh từ khác
Thấp Kak31 Cộng đồng 6 ngày trước
22 婧婧
Tịnh Tịnh
Tên người
Bình Kak31 Cộng đồng 7 ngày trước
23 高三
lớp 12
Danh từ khác
Thấp Kak31 Cộng đồng 7 ngày trước
24 盛夏
Thịnh Hạ
Tên người
Bình Kak31 Cộng đồng 7 ngày trước
25 孙燕石
Tôn Yến Thạch
Tên người
Bình Kak31 Cộng đồng 7 ngày trước