Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-dx3wszzc] Hán Hưng

Từ điển riêng cho bộ truyện: Hán Hưng

Số lượng từ: 111

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 大金兵
lính Đại Kim
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 3 ngày trước
2 金兵
lính Kim
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 3 ngày trước
3 隆道皇帝
Takamichi hoàng đế
Tên người
Bình Cộng đồng ~
4 运河坞堡
Vận Hà Ổ bảo
Tên địa danh
Bình Cộng đồng ~
5 禹藏花麻
Vũ Tàng Hoa Ma
Tên người
Bình Cộng đồng ~
6 李氏集团
Tập đoàn Lý thị
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
7 完颜银术
Hoàn Nhan Ngân Thuật
Tên người
Bình Cộng đồng ~
8 完颜宗弼
Hoàn Nhan Tông Bật
Tên người
Bình Cộng đồng ~
9 完颜宗干
Hoàn Nhan Tông Can
Tên người
Bình Cộng đồng ~
10 华夏帝国
Đế quốc Hoa Hạ
Tên địa danh
Bình Cộng đồng ~
11 高丽军
quân Cao Ly
Nơi sở thuộc
Bình Cộng đồng ~
12 颜宗干
Nhan Tông Can
Tên người
Bình Cộng đồng ~
13 青州军
quân Thanh Châu
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
14 都亭驿
Đô Đình Dịch
Nơi sở thuộc
Bình Cộng đồng ~
15 蒲鲁浑
Bồ Lỗ Hồn
Tên người
Bình Cộng đồng ~
16 胡兰山
Hồ Lan Sơn
Tên người
Bình Cộng đồng ~
17 翁书平
Ông Thư Bình
Tên người
Bình Cộng đồng ~
18 罗道人
la đạo nhân
Tên người
Bình Cộng đồng ~
19 罗海狗
La Hải Cẩu
Tên người
Bình Cộng đồng ~
20 织田军
Chức Điền Quân
Tên người
Bình Cộng đồng ~
21 章明义
Chương Minh Nghĩa
Tên người
Bình Cộng đồng ~
22 秦相公
Tần tướng công
Tên người
Bình Cộng đồng ~
23 祝家庄
Chúc gia trang
Tên địa danh
Bình Cộng đồng ~
24 海林保
Hải Lâm Bảo
Tên người
Bình Cộng đồng ~
25 海呼里
Hải Hô Lý
Tên người
Bình Cộng đồng ~