Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-bvwbde20] Quỷ Bí Võ Lâm: Hiệp Khách Vung Tê Ghi

Từ điển riêng cho bộ truyện: Quỷ Bí Võ Lâm: Hiệp Khách Vung Tê Ghi

Số lượng từ: 165

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 何斌
Hà Bân
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
2 孙可望
Tôn Khả Vọng
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
3 鸡婆大师
Kê Bà đại sư
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
4 清庭
Thanh Đình
Nơi sở thuộc
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
5 冯道德
Phùng Đạo Đức
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
6 殊魁图赞笺
Thù Khôi Đồ Tán Tiên
Tên riêng khác
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
7 刘梅升
Lưu Mai Thăng
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
8 朱庭植
Chu Đình Thực
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
9 朱婆婆
Chu bà bà
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
10 蛇鹤八打
Xà Hạc Bát Đả
Khu biệt từ
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
11 大慈大悲千叶手
Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ
Khu biệt từ
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
12 太乙小还丹
Thái Ất Tiểu Hoàn Đan
Tên riêng khác
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
13 小还丹
Tiểu Hoàn Đan
Tên riêng khác
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
14 武夷真形图
Võ Di Chân Hình Đồ
Tên riêng khác
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
15 犹龙派
Do Long phái
Nơi sở thuộc
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
16 燕子凌檐步
Yến Tử Lăng Diêm Bộ
Khu biệt từ
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
17 腐骨毒
hủ cốt độc
Danh từ khác
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
18 巨阙剑
Cự Khuyết Kiếm
Tên riêng khác
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
19 展昭
Triển Chiêu
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
20 洪礼象
Hồng Lễ Tượng
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
21 洪象礼
Đã xoá
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
22 陈永华
Trần Vĩnh Hoa
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
23 洪老将军
Hồng lão tướng quân
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
24 洪旭
Hồng Húc
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước
25 陈总舵主
Trần tổng đà chủ
Tên người
Bình eet789 Cộng đồng 10 tháng trước