Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-bazb0g24] Mỹ Nhân Quan Trường Đồ

Từ điển riêng cho bộ truyện: Mỹ Nhân Quan Trường Đồ

Số lượng từ: 68

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 妙玉
Diệu Ngọc
Tên người
Bình Meohiepsi28 Lưu nháp 2 ngày trước
2 璇儿
Toàn Nhi
Tên người
Bình Meohiepsi28 Lưu nháp 2 ngày trước
3 院花
viện hoa
Danh từ khác
Bình Meohiepsi28 Lưu nháp 2 ngày trước
4 小东西
tiểu đông tây
Danh từ khác
Bình Meohiepsi28 Lưu nháp 2 ngày trước
5 赵建国
Triệu Kiến Quốc
Tên người
Bình Meohiepsi28 Lưu nháp 2 ngày trước
6 金茂广场
quảng trường Kim Mậu
Nơi sở thuộc
Bình Cộng đồng ~
7 蓝天集团
Tập đoàn trời xanh
Nơi sở thuộc
Bình Cộng đồng ~
8 萧寒笑笑
Tiêu Hàn Tiếu Tiếu
Tên người
Bình Cộng đồng ~
9 天宇公司
Công ty vòm trời
Tên tổ chức
Bình Cộng đồng ~
10 周家菜馆
Chu Gia Thái quán
Nơi sở thuộc
Bình Cộng đồng ~
11 光明街道
đường phố Quang Minh
Tên địa danh
Bình Cộng đồng ~
12 马东生
Mã Đông Sinh
Tên người
Bình Cộng đồng ~
13 金福楼
Kim Phúc Lâu
Tên người
Bình Cộng đồng ~
14 郭依凝
Quách Y Ngưng
Tên người
Bình Cộng đồng ~
15 郭伊雪
Quách Y Tuyết
Tên người
Bình Cộng đồng ~
16 贾云龙
Giả Vân Long
Tên người
Bình Cộng đồng ~
17 萧寒妈
Tiêu Hàn ma
Tên người
Bình Cộng đồng ~
18 萧寒哥
Tiêu Hàn ca
Tên người
Bình Cộng đồng ~
19 萧书记
Tiêu bí thư
Tên người
Bình Cộng đồng ~
20 萧主任
Tiêu chủ nhiệm
Tên người
Bình Cộng đồng ~
21 莫小蝶
Mạc Tiểu Điệp
Tên người
Bình Cộng đồng ~
22 若蓝姐
Nhược Lam tỷ
Tên người
Bình Cộng đồng ~
23 苏良春
Tô Lương Xuân
Tên người
Bình Cộng đồng ~
24 秦若云
Tần Nhược Vân
Tên người
Bình Cộng đồng ~
25 王鼎鑫
Vương Đỉnh Hâm
Tên người
Bình Cộng đồng ~