Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-b9x2xtwm] Mời Kêu Ta Thuyền Trưởng

Từ điển riêng cho bộ truyện: Mời Kêu Ta Thuyền Trưởng

Số lượng từ: 86

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 莫德尔敦
Morderton
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 10 ngày trước
2 巴席利奥
Basilio
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 10 ngày trước
3 多莉丝
Doris
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 10 ngày trước
4 血钻号
tàu Kim cương máu
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 10 ngày trước
5 德拉克斯宁
Draksnin
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 10 ngày trước
6 乔姬
Georgette
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 10 ngày trước
7 美利坚
Merica
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 21 ngày trước
8 奥德里.威廉
Audrix William
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 21 ngày trước
9 格里尼奇
Grinich
Tên riêng khác
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
10 马兰
Malan
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
11 沃顿主教
giám mục Worton
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
12 卡诺琳
Carnolin
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
13 霍顿
Holden
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
14 梅佩尔
Mappel
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
15 莱恩
Ryan
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
16 恩弗阁
Đã xoá
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
17 莱恩弗阁
Đã xoá
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
18 弗阁
Ferguson
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
19 海盗团
băng hải tặc
Danh từ khác
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
20 多德布里德
Doddebrider
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
21 莱恩弗阁
La Enverge
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
22 恩弗阁
Enverge
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
23 女神号
tàu Nữ Thần
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
24 约赛镇
thị trấn José
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước
25 苏瓦兰
Suvaran
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 30 ngày trước