Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương [-9qyrx5s8]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương]

Số lượng từ: 567

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 安妮·赫瑞德
Annie Hurd
Nr
Bình eet789 Chung 9 ngày trước
2 莫尔维茨
Mollwitz
Nr
Bình eet789 Chung 16 ngày trước
3 奉献宫
Consecration Palace
Na
Bình eet789 Chung 16 ngày trước
4 真相报
chân tướng báo
n
Bình eet789 Chung 30 ngày trước
5 克洛维真相报
Đã xoá
Nw
Bình eet789 Chung 30 ngày trước
6 伊利·埃斯
Elie Ace
Nr
Bình eet789 Chung 52 ngày trước
7 莫里斯·佩里戈尔
Morris Périgord
Nr
Bình eet789 Chung 57 ngày trước
8 审判官
thẩm phán quan
nh
Bình eet789 Chung 67 ngày trước
9 菲利普·罗兰
Philippe Roland
Nr
Bình eet789 Chung 69 ngày trước
10 小妈妈
tiểu mụ mụ
n
Bình eet789 Chung 69 ngày trước
11 安杰莉卡
Angelica
Nr
Bình eet789 Chung 70 ngày trước
12 戈特弗利德
Gottfried
Nr
Bình eet789 Chung 73 ngày trước
13 求真俱乐部
câu lạc bộ Cầu Chân
Na
Bình eet789 Chung 73 ngày trước
14 炮兵连长
chỉ huy pháo binh
nh
Bình eet789 Chung 82 ngày trước
15 雷纳尔
Reynal
Nr
Bình eet789 Chung 82 ngày trước
16 贝克兰·威兹勒
Baekeland · Wetzlar
Nr
Bình eet789 Chung 84 ngày trước
17 血刺刀
lưỡi lê máu
Nz
Bình eet789 Chung 84 ngày trước
18 血刺刀俱乐部
câu lạc bộ Lưỡi Lê Máu
Na
Bình eet789 Chung 84 ngày trước
19 卡拉琳娜
Katharina
Nr
Bình eet789 Chung 3 tháng trước
20 特丽莎
Theresa
Nr
Bình eet789 Chung 3 tháng trước
21 典仪师范
giáo viên nghi lễ
nh
Bình eet789 Chung 3 tháng trước
22 克劳恩
Crowne
nl
Bình eet789 Chung 3 tháng trước
23 馥劳拉·塞西尔
Fullera · Cecil
Nr
Bình eet789 Chung 3 tháng trước
24 诺特
Nott
Nr
Bình eet789 Chung 3 tháng trước
25 塔罗·塞西尔
Tarot Cecil
Nr
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
26 塔罗
Tarot
Nr
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
27 护民官
Tribune
Nl
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
28 尹恩·克来门斯
Ian Clemens
Nr
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
29 索菲亚·弗朗茨
Sophia Franz
Nr
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
30 大卫·雅克
David · Yak
Nr
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
31 塔莉亚·奥古斯特·卢恩
Thalia · Augustus · Rune
Nr
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
32 北海三国
Bắc Hải tam quốc
Na
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
33 扬帆城
thành Setsail
Na
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
34 科尔特斯
Cortez
Nr
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
35 龙吼骑士
Long Hống kỵ sĩ
Nr
Bình eet789 Chung 4 tháng trước
36 克来门斯
Clemens
Nr
Bình eet789 Chung 5 tháng trước
37 来茵哈德
Reinhard
Nr
Bình eet789 Chung 5 tháng trước
38 艾德·勒文特
Eld Levente
Nr
Bình eet789 Chung 5 tháng trước
39 红手湾
vịnh Redhand
Na
Bình eet789 Chung 5 tháng trước
40 掌旗官
chưởng kỳ quan
n
Bình eet789 Chung 5 tháng trước
41 菲勒斯爵士
Phallus tước sĩ
Nr
Bình eet789 Chung 5 tháng trước
42 圣菲奥雷一型
San Fiore I
Nz
Bình eet789 Chung 5 tháng trước
43 慈悲之心
Trái tim nhân ái
~
Bình eet789 Chung 6 tháng trước
44 慈悲之心号
tàu Trái tim nhân ái
~
Bình eet789 Chung 6 tháng trước
45 来蒙
Laimont
Nr
Bình eet789 Chung 6 tháng trước
46 尹丽莎白
Elizabeth
Nr
Bình eet789 Chung 6 tháng trước
47 纳波穆希诺
Napomushino
Nr
Bình eet789 Chung 6 tháng trước
48 菲尼尔
Finier
Nr
Bình eet789 Chung 6 tháng trước
49 维因
Vine
Nr
Bình eet789 Chung 6 tháng trước
50 桑德斯
Sanders
Nr
Bình eet789 Chung 6 tháng trước