Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-9qyrx5s8] Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương

Từ điển riêng cho bộ truyện: Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương

Số lượng từ: 951

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 馥劳拉·塞西尔
Fullera · Cecil
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 22 giờ trước
2 诺特
Nott
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 22 giờ trước
3 塔罗·塞西尔
Tarot Cecil
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 7 ngày trước
4 塔罗
Tarot
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 7 ngày trước
5 护民官
Tribune
Tên nhãn hiệu
Bình eet789 Cộng đồng 7 ngày trước
6 尹恩·克来门斯
Ian Clemens
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 9 ngày trước
7 索菲亚·弗朗茨
Sophia Franz
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 10 ngày trước
8 塔莉亚·奥古斯特·卢恩
Thalia · Augustus · Rune
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 10 ngày trước
9 大卫·雅克
David · Yak
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 10 ngày trước
10 北海三国
Bắc Hải tam quốc
Nơi sở thuộc
Bình eet789 Cộng đồng 14 ngày trước
11 扬帆城
thành Setsail
Nơi sở thuộc
Bình eet789 Cộng đồng 18 ngày trước
12 科尔特斯
Cortez
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 25 ngày trước
13 龙吼骑士
Long Hống kỵ sĩ
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 33 ngày trước
14 克来门斯
Clemens
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 38 ngày trước
15 来茵哈德
Reinhard
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 51 ngày trước
16 艾德·勒文特
Eld Levente
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 55 ngày trước
17 红手湾
vịnh Redhand
Nơi sở thuộc
Bình eet789 Cộng đồng 56 ngày trước
18 掌旗官
chưởng kỳ quan
Danh từ khác
Bình eet789 Cộng đồng 58 ngày trước
19 菲勒斯爵士
Phallus tước sĩ
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 58 ngày trước
20 圣菲奥雷一型
San Fiore I
Tên riêng khác
Bình eet789 Cộng đồng 60 ngày trước
21 慈悲之心
Trái tim nhân ái
Chưa phân loại
Bình eet789 Cộng đồng 66 ngày trước
22 慈悲之心号
tàu Trái tim nhân ái
Chưa phân loại
Bình eet789 Cộng đồng 67 ngày trước
23 来蒙
Laimont
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 67 ngày trước
24 尹丽莎白
Elizabeth
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 67 ngày trước
25 纳波穆希诺
Napomushino
Tên cá nhân
Bình eet789 Cộng đồng 69 ngày trước