Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-9hyw9hce] Lông Vàng Của Ta App

Từ điển riêng cho bộ truyện: Lông Vàng Của Ta App

Số lượng từ: 98

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 麻妃
Maki
Tên cá nhân
Bình Linhh Cộng đồng 6 ngày trước
2 环奈
Kanna
Tên cá nhân
Bình Linhh Cộng đồng 6 ngày trước
3 玄木
Genki
Tên cá nhân
Bình Linhh Cộng đồng 6 ngày trước
4 北条
Hojo
Tên cá nhân
Bình Linhh Cộng đồng 6 ngày trước
5
ngưu
Danh | Động từ
Bình Linhh Cộng đồng 6 ngày trước
6 上衫夏乡
Thôn Thượng Sam Hạ
Tên cá nhân
Bình Nipin Cộng đồng 10 ngày trước
7 小雨
Kosame
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 18 ngày trước
8 北条麻妃
Hojo Maki
Tên cá nhân
Bình Numeron Cộng đồng 18 ngày trước
9 便当
bento
Danh từ khác
Bình tôm tép Cộng đồng 41 ngày trước
10 牛头人
Đã xoá
Danh | Động từ
Bình tôm tép Cộng đồng 41 ngày trước
11 死神
Đã xoá
Tên riêng khác
Bình tôm tép Cộng đồng 41 ngày trước
12 稻川会
hội Inagawa
Nơi sở thuộc
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
13 白川君
Shirakawa-kun
Tên cá nhân
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
14 竹联帮
bang Trúc Liên
Nơi sở thuộc
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
15 鹿人
Shikato
Tên cá nhân
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
16 烧鸟
yakitori
Danh từ khác
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
17 神宫
Jinguuji
Tên cá nhân
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
18 地租
địa tô
Danh từ khác
Ẩn Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
19 过夏
nghỉ mát
Chưa phân loại
Ẩn Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
20 平板
máy tính bảng
Danh từ khác
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
21 菜姐
Arina-nee
Tên cá nhân
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
22 中等
trung đẳng
Khu biệt từ
Ẩn Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
23 年下
kém tuổi
Thuộc tính
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
24 大人
người lớn
Danh từ khác
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước
25 夜祭
Yomatsuri
Tên riêng khác
Bình Nipin Cộng đồng 43 ngày trước