Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-78js5e1k] Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc

Từ điển riêng cho bộ truyện: Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc

Số lượng từ: 2026

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 刘磐
Lưu Bàn
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 43 giờ trước
2 汉升
Hán Thăng
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 43 giờ trước
3 姓黄名忠
họ Hoàng tên Trung
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 43 giờ trước
4 年轻人
Đã xoá
Thuộc tính
Bình kingkarus0 Cộng đồng 44 giờ trước
5 姓刘名磐
họ Lưu tên Bàn
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 44 giờ trước
6 建忠
Kiến Trung
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 2 ngày trước
7 旧主
chủ cũ
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 2 ngày trước
8 梁国相
Lương quốc tướng
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 2 ngày trước
9 袁涣
Viên Hoán
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 2 ngày trước
10 梁国
Lương quốc
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 2 ngày trước
11 往下
hướng xuống
Ngoại động từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
12 睢阳
Tuy Dương
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
13 一点
một điểm
Số lượng từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
14 繁阳令
Phồn Dương lệnh
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
15 仲治
Trọng Trị
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 4 ngày trước
16
giáp
Ký tự ngoại lai
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
17 女吏
nữ lại
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
18 张郎君
Trương lang quân
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
19 颍阴
Dĩnh Âm
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
20 人姓
nhân tính
Danh từ khác
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
21 姓陆
họ Lục
Tên cá nhân
Bình kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
22 许城
thành Hứa | Hứa Thành
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
23 许都
Hứa Đô
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
24 许城
Hứa Thành
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
25 竹箸
đũa trúc
Tĩnh vật
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước