Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-781atmb4] Công Pháp Của Ta Toàn Dựa Nhặt

Từ điển riêng cho bộ truyện: Công Pháp Của Ta Toàn Dựa Nhặt

Số lượng từ: 669

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 赤阶功法
xích giai công pháp
Danh từ khác
Bình juntaj Lưu nháp 9 ngày trước
2 风神翼
Phong Thần Dực
Danh từ khác
Bình juntaj Lưu nháp 9 ngày trước
3 天赋
thiên phú
Hình dung từ
Bình juntaj Lưu nháp 9 ngày trước
4 武家
Võ Gia
Danh từ khác
Bình juntaj Lưu nháp 9 ngày trước
5 绝代妖后
Tuyệt Đại Yêu Hậu
Danh xưng
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
6 风神臂甲
Phong Thần Tí Giáp
Danh từ khác
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
7 极限风神套装
Cực Hạn Phong Thần Sáo Trang
Danh từ khác
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
8 逐天十绝
Trục Thiên Thập Tuyệt
Danh từ khác
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
9 神才天碑
thần tài thiên bi
Danh từ khác
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
10 极神阁
Cực Thần các
Nơi sở thuộc
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
11 神功伟绩
thần công vĩ tích
Hình dung từ
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
12 神才
Thần Tài
Hình dung từ
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
13 神才
Thần Tài
Danh xưng
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
14 神功伟绩
thần công vĩ tích
Danh xưng
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
15 星洲
Tinh Châu
Nơi sở thuộc
Bình juntaj Lưu nháp 12 ngày trước
16 上官琦
Thượng Quan Kỳ
Tên cá nhân
Bình juntaj Lưu nháp 13 ngày trước
17 上官韵
Thượng Quan Vận
Tên cá nhân
Bình juntaj Lưu nháp 13 ngày trước
18 究极盔甲
Cứu Cực Khôi Giáp
Danh từ khác
Bình juntaj Lưu nháp 14 ngày trước
19 鄙视
khinh thường
Ngoại động từ
Bình juntaj Lưu nháp 14 ngày trước
20 鄙视
khinh thường
Động | Tính từ
Bình juntaj Lưu nháp 14 ngày trước
21 暗影
Ám Ảnh
Danh từ khác
Bình juntaj Lưu nháp 14 ngày trước
22 奇迹
kỳ tích
Hình dung từ
Bình juntaj Lưu nháp 14 ngày trước
23 林灿
Lâm Xán
Tên cá nhân
Bình juntaj Lưu nháp 14 ngày trước
24 五洲
Ngũ Châu
Nơi sở thuộc
Bình juntaj Lưu nháp 15 ngày trước
25 五洲星系
Ngũ Châu Tinh Hệ
Nơi sở thuộc
Bình juntaj Lưu nháp 15 ngày trước