Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-5zxvqj14] Trùng Sinh Dũng Mãnh

Từ điển riêng cho bộ truyện: Trùng Sinh Dũng Mãnh

Số lượng từ: 10

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1
chân
Hình dung từ
Bình hoangst81 Lưu nháp 12 ngày trước
2
giai
Hình dung từ
Bình hoangst81 Lưu nháp 12 ngày trước
3
điền
Tên cá nhân
Bình hoangst81 Lưu nháp 12 ngày trước
4
Rồi
Ngữ khí
Bình hoangst81 Lưu nháp 12 ngày trước
5
nha
Ngữ khí
Bình hoangst81 Lưu nháp 12 ngày trước