Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Conan: Tối Cường Đại Thúc [-444cjwge]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Conan: Tối Cường Đại Thúc]

Số lượng từ: 1259

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 贝姐
Ver tỷ
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
2 莎郎·温亚德
Shalon Vineyard
Nr
Bình Numeron Chung 52 ngày trước
3 莎郎
Shalon
Nr
Bình Numeron Chung 52 ngày trước
4 宫野艾莲娜
Miyano Elena
Nr
Bình Numeron Chung 52 ngày trước
5 宫野厚司
Miyano Atsushi
Nr
Bình Numeron Chung 52 ngày trước
6 琥珀
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 4 tháng trước
7 宫本由美
Miyamoto Yumi
Nr
Bình Numeron Chung 4 tháng trước
8 秋庭怜子
Akiba Reiko
Nr
Bình Numeron Chung 4 tháng trước
9 新一
Shinichi
Nr
Bình Kak31 Chung 6 tháng trước
10 广田雅美
Hirota Masami
Nr
Bình Kak31 Chung 6 tháng trước
11 警视
cảnh sát
n
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
12 迷幻符
ảo giác phù
n
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
13 小和叶
Kazuha-chan
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
14 怜奈
Rena
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
15 乌龙
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
16 芽子
Saeko
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
17 西鲁欧夫
Sirouoff
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
18 龙舌兰
Tequila
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
19 龙尾景
Ryuomi Kei
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
20 龙尾
Ryuomi
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
21 龙子
Tatsuko
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
22 黑田
Kuroda
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
23 黑泽
Kurozawa
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
24 黑江
Yuuko
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
25 黑岩辰次
Kuroiwa
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
26 黑夜
Kuroyoru
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
27 黄泉
Yomi
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
28 黄之助
Konosuke
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
29 麻里子
Mariko
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
30 麻美
Asami
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
31 麻生
Aso
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
32 麻子
Asako
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
33 麦当娜
Madonna
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
34 鹿雄
Kao
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
35 鹿野修
Shuji
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
36 鹿野
Kano
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
37 鹰取
Takatori
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
38 鸿江
Suzue
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
39 鸿上
Kōgami
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
40 鸟矢
Toriya
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
41 鸟居
Torii
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
42 鲁邦
Lupin
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
43 鲁米诺
Luminol
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
44 鬼头
Oni
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
45 高长
Takanaga
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
46 高远
Takato
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
47 高美
Takami
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
48 高桥
Takahashi
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
49 高杉
Takasugi
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước
50 高木涉
Takagi Wataru
Nr
Bình Numeron Chung 6 tháng trước