Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Thi Ngược [-3rdjmt31]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Thi Ngược]

Số lượng từ: 243

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 佛瑞德
Fred
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
2 奥瑟佛
Oseph
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
3 苏佛城
Tô Phật thành
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
4 苏佛
Tô Phật
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
5 丽昂娜
Leona
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
6 欧西丁
Osidin
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
7 山德罗
Sandro
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
8 青狼
Thanh Lang
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
9 血煞
Huyết Sát
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
10 夜风
Dạ Phong
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
11 灵魂弯刀
Linh Hồn Loan Đao
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
12 利宁
Lợi Ninh
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
13 莫杰
Mạc Kiệt
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
14 圣魔导
thánh ma đạo
n
Bình Nipin Chung 20/04/2021
15 伊凯门特
Ikement
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
16 青魂
Thanh Hồn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
17 紫魂
Tử Hồn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
18 黑僵
Hắc Cương
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
19 黑僵领主
Hắc Cương lãnh chúa
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
20 积尸山
Tích Thi sơn
Nal
Bình Nipin Chung 20/04/2021
21 黑僵岭
Hắc Cương lĩnh
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
22 赤地镇
Xích Địa trấn
Nal
Bình Nipin Chung 20/04/2021
23 古蒂
Guti
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
24 莫拉蒂
Moratti
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
25 灵魂之神
Linh Hồn Chi Thần
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
26 夜之色
Dạ Chi Sắc
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
27 奈特
Natt
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
28 阿迪
Adi
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
29 铁血元帅
Thiết Huyết nguyên soái
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
30 天军团
Thiên Quân Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
31 坦丁堡
Tantinburg
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
32 亮剑
Lượng Kiếm
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
33 光明牧师团
Quang Minh Mục Sư Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
34 银剑骑士团
Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
35 布隆
Bố Long
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
36 光明天使
Quang Minh Thiên Sứ
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
37 玄阴魔力
Huyền Âm Ma Lực
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
38 铁血军团
Thiết Huyết Quân Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
39 银剑军团
Ngân Kiếm Quân Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
40 光明帝国
Quang Minh đế quốc
Nal
Bình Nipin Chung 20/04/2021
41 兽人帝国
Thú Nhân đế quốc
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
42 钢铁骑士团
Cương Thiết Kỵ Sĩ Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
43 钢铁骑士
cương thiết kỵ sĩ
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
44 佐尔坦
Zoltán
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
45 马赛克
Mosaic
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
46 玄阴冥气
Huyền Âm Minh Khí
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
47 奥玛斯
Ormus
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
48 战神帝国
Chiến Thần đế quốc
Nal
Bình Nipin Chung 20/04/2021
49 加文
Gawen
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
50 玛拉萨
Malassa
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021