Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Thi Ngược [-3rdjmt31]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Thi Ngược]

Số lượng từ: 243

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 圣·塔格奥
Saint . Trag'Oul
Nr
Bình n0t_m3 Chung 63 ngày trước
2 佛瑞德
Fred
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
3 奥瑟佛
Oseph
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
4 苏佛城
Tô Phật thành
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
5 苏佛
Tô Phật
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
6 丽昂娜
Leona
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
7 欧西丁
Osidin
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
8 山德罗
Sandro
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
9 青狼
Thanh Lang
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
10 血煞
Huyết Sát
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
11 夜风
Dạ Phong
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
12 灵魂弯刀
Linh Hồn Loan Đao
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
13 利宁
Lợi Ninh
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
14 莫杰
Mạc Kiệt
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
15 圣魔导
thánh ma đạo
n
Bình Nipin Chung 20/04/2021
16 伊凯门特
Ikement
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
17 青魂
Thanh Hồn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
18 紫魂
Tử Hồn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
19 黑僵
Hắc Cương
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
20 黑僵领主
Hắc Cương lãnh chúa
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
21 积尸山
Tích Thi sơn
Nal
Bình Nipin Chung 20/04/2021
22 黑僵岭
Hắc Cương lĩnh
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
23 赤地镇
Xích Địa trấn
Nal
Bình Nipin Chung 20/04/2021
24 古蒂
Guti
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
25 莫拉蒂
Moratti
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
26 灵魂之神
Linh Hồn Chi Thần
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
27 夜之色
Dạ Chi Sắc
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
28 奈特
Natt
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
29 阿迪
Adi
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
30 铁血元帅
Thiết Huyết nguyên soái
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
31 天军团
Thiên Quân Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
32 坦丁堡
Tantinburg
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
33 亮剑
Lượng Kiếm
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
34 光明牧师团
Quang Minh Mục Sư Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
35 银剑骑士团
Ngân Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
36 布隆
Bố Long
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
37 光明天使
Quang Minh Thiên Sứ
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
38 玄阴魔力
Huyền Âm Ma Lực
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
39 铁血军团
Thiết Huyết Quân Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
40 银剑军团
Ngân Kiếm Quân Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
41 光明帝国
Quang Minh đế quốc
Nal
Bình Nipin Chung 20/04/2021
42 兽人帝国
Thú Nhân đế quốc
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
43 钢铁骑士团
Cương Thiết Kỵ Sĩ Đoàn
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
44 钢铁骑士
cương thiết kỵ sĩ
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
45 佐尔坦
Zoltán
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
46 马赛克
Mosaic
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
47 玄阴冥气
Huyền Âm Minh Khí
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
48 奥玛斯
Ormus
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021
49 战神帝国
Chiến Thần đế quốc
Nal
Bình Nipin Chung 20/04/2021
50 加文
Gawen
Nr
Bình Nipin Chung 20/04/2021