Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-3rdjmt31] Thi Ngược

Từ điển riêng cho bộ truyện: Thi Ngược

Số lượng từ: 321

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 圣·塔格奥
Saint . Trag'Oul
Tên người
Bình n0t_m3 Cộng đồng 3 ngày trước
2 佛瑞德
Fred
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
3 奥瑟佛
Oseph
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
4 苏佛城
Tô Phật thành
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
5 苏佛
Tô Phật
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
6 丽昂娜
Leona
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
7 欧西丁
Osidin
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
8 山德罗
Sandro
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
9 青狼
Thanh Lang
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
10 血煞
Huyết Sát
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
11 夜风
Dạ Phong
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
12 灵魂弯刀
Linh Hồn Loan Đao
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
13 利宁
Lợi Ninh
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
14 莫杰
Mạc Kiệt
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
15 圣魔导
thánh ma đạo
Danh từ khác
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
16 伊凯门特
Ikement
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
17 青魂
Thanh Hồn
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
18 紫魂
Tử Hồn
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
19 黑僵
Hắc Cương
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
20 黑僵领主
Hắc Cương lãnh chúa
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
21 黑僵岭
Hắc Cương lĩnh
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
22 积尸山
Tích Thi sơn
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
23 古蒂
Guti
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
24 赤地镇
Xích Địa trấn
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021
25 莫拉蒂
Moratti
Tên người
Bình Nipin Cộng đồng 20/04/2021