Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-1zj9cfs3] Dê Non

Từ điển riêng cho bộ truyện: Dê Non

Số lượng từ: 752

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 佛洛伦萨
Florence
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
2 马瑞安
Mã Thuỵ An
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
3 二十区
Quận 20
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
4 七区
Quận Bảy
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
5 喀迈拉
Chimera
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
6 安妮.肯特
Annie. Kent
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
7 栀子花
Gardenia
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
8 凯先生
Khải tiên sinh
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
9 议员先生
nghị viên tiên sinh
Danh xưng
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
10 摆街会
hội chợ đường phố
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
11 动物保护协会
hiệp hội bảo vệ động vật
Tên riêng khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
12 常春藤盟校
Trường Ivy League
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
13 伊萨卡
Ithaca
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
14 欧裔
người gốc Âu
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
15 玻里尼西亚
Polynesia
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
16 凯家人
người nhà Khải
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
17 凯永平
Khải Vĩnh Bình
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
18 凯永乐
Khải Vĩnh Nhạc
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
19 凯永安
Khải Vĩnh An
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
20 第七区
Quận 7
Nơi sở thuộc
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
21 希雷诺斯.索米特雷
Hirrenos. Somerset
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
22 索米特雷
Somerset
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
23 希雷诺斯
Hirrenos
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
24 雷诺斯
Reynolds
Tên cá nhân
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước
25 布丁
bánh pudding
Danh từ khác
Bình Mr_G1302 Cộng đồng 8 ngày trước