Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-1k0dfqrk] Giang Sơn Mây La

Từ điển riêng cho bộ truyện: Giang Sơn Mây La

Số lượng từ: 978

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 齐雪峰
Tề Tuyết Phong
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 2 ngày trước
2 柳鹏程
Liễu Bằng Trình
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 2 ngày trước
3 燕狗
chó Yến
Danh từ khác
Bình Linhh Cộng đồng 3 ngày trước
4 韩门
Hàn môn
Nơi sở thuộc
Bình Linhh Cộng đồng 3 ngày trước
5 倪姐姐
Nghê tỷ tỷ
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 3 ngày trước
6 费宜春
Phí Nghi Xuân
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 3 ngày trước
7 棒儿
bổng nhi
Danh từ khác
Bình Linhh Cộng đồng 3 ngày trước
8 穴儿
huyệt nhi
Danh từ khác
Bình Linhh Cộng đồng 3 ngày trước
9 栾公主
Loan công chúa
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 3 ngày trước
10 征弟弟
Chinh đệ đệ
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 3 ngày trước
11 冷师侄
Lãnh sư điệt
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
12 费鸿羲
Phí Hồng Hi
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
13 戚侍卫
Thích thị vệ
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
14 李侍卫
Lý thị vệ
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
15 侯承业
Hầu Thừa Nghiệp
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
16 雪奴
Tuyết nô
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
17 小五
Tiểu Ngũ
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
18 浮云七绝
Phù Vân Thất Tuyệt
Tên riêng khác
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
19 锦兰庄
Cẩm Lan Trang
Nơi sở thuộc
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
20 宗昌
Tông Hưng
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 4 ngày trước
21 索前辈
Sách tiền bối
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 5 ngày trước
22 女尼
Đã xoá
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 5 ngày trước
23 柳前辈
Liễu tiền bối
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 5 ngày trước
24 冰娃娃
búp bê băng
Danh xưng
Bình Linhh Cộng đồng 5 ngày trước
25 冷贤侄
Lãnh hiền điệt
Tên người
Bình Linhh Cộng đồng 5 ngày trước