Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[-0a1rha7q] Trùng Sinh Những Năm Cuối Bắc Nguỵ

Từ điển riêng cho bộ truyện: Trùng Sinh Những Năm Cuối Bắc Nguỵ

Số lượng từ: 1819

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 刘曜
Lưu Diệu
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
2 刘聪
Lưu Thông
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
3 羊皇后
Dương hoàng hậu
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
4 羊献容
Dương Hiến Dung
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
5 贾思勰
Giả Tư Hiệp
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
6 郦道元
Lịch Đạo Nguyên
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
7 复齐称帝
phục Tề xưng Đế
Đoạn dịch tay
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
8 代理
thay mặt
Danh | Động từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
9 过大
quá đại
Hình dung từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
10 代理过
thay mặt qua
Ngoại động từ
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
11 萧宝寅
Tiêu Bảo Dần
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
12 萧老头
Tiêu lão đầu
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
13 平乡城
thành Bình Hương
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
14 王当伯
Vương Đương Bá
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
15 王当
Đã xoá
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
16 王当
Vương Đương
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
17 李洪芝
Lý Hồng Chi
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
18 瑕丘
Hà Khưu
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
19 崔某
Thôi mỗ
Đại từ nhân xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
20 大将军府
phủ đại tướng quân
Nơi sở thuộc
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
21 主薄
chủ bạc
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
22 护军
hộ quân
Danh xưng
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
23 君明
Quân Minh
Tên cá nhân
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
24 上马为将,下马治民
lên ngựa làm tướng, xuống ngựa trị dân
Đoạn dịch tay
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước
25 用手指轻弹高演的小辣椒
dùng ngón tay gảy ớt nhỏ của Cao Diễn
Đoạn dịch tay
Thấp kingkarus0 Cộng đồng 18 ngày trước