Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[$tradsim] Phồn Giản

Phồn sang giản

Số lượng từ: 4082

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 34 ngày trước
2 帶著希望去旅行,比到達終點更美好
带着希望去旅行,比到达终点更美好
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
3 小隱隱於野,大隱隱於市
小隐隐于野,大隐隐于市
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
4 小隱隱於林,大隱隱於市
小隐隐于林,大隐隐于市
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
5 單絲不成線,獨木不成林
单丝不成线,独木不成林
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
6 步子太大,容易扯著蛋
步子太大,容易扯着蛋
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
7 兄弟鬩於墻,外禦其侮
兄弟阋于墙,外御其侮
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
8 金烏西墜,玉兔東昇
金乌西坠,玉兔东升
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
9 生於憂患,死於安樂
生于忧患,死于安乐
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
10 己所不欲,勿施於人
己所不欲,勿施于人
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
11 差之毫釐,謬以千里
差之毫厘,谬以千里
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
12 差之毫釐,失之千里
差之毫厘,失之千里
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
13 失之毫釐,差以千里
失之毫厘,差以千里
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
14 失之毫釐,差之千里
失之毫厘,差之千里
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
15 吃著碗裡,瞧著鍋裡
吃着碗里,瞧着锅里
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
16 吃著碗裡,看著鍋裡
吃着碗里,看着锅里
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
17 千里之行,始於足下
千里之行,始于足下
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
18 千里之堤,潰於蟻穴
千里之堤,溃于蚁穴
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
19 一著不慎,滿盤皆輸
一着不慎,满盘皆输
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
20 青出於藍而勝於藍
青出于蓝而胜于蓝
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
21 筆勝於刀文比武強
笔胜于刀文比武强
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
22 夾山國家森林公園
夹山国家森林公园
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
23 太陽照在桑乾河上
太阳照在桑干河上
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
24 單端孢霉烯類毒素
单端孢霉烯类毒素
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~
25 這山望著那山高
这山望着那山高
Chưa phân loại
Bình Cộng đồng ~