Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận

[$hanviet] Hán Việt

Từ điển phiên âm Hán Việt

Số lượng từ: 15116

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1
khâu
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 6 ngày trước
2 清藏
thanh tạng
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 35 ngày trước
3 藏南
tạng nam
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 35 ngày trước
4
sa
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 35 ngày trước
5
khưu | khưu | khiêu
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 45 ngày trước
6
minh
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 48 ngày trước
7 学长
học trưởng
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 49 ngày trước
8
lệ
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 50 ngày trước
9
sa
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 65 ngày trước
10 重查
trùng tra
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 69 ngày trước
11
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 74 ngày trước
12
kha
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 77 ngày trước
13 重进
trùng tiến
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 78 ngày trước
14
noãn
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 79 ngày trước
15
lị
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 81 ngày trước
16 伯乐
bá lạc
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 81 ngày trước
17
đỉnh
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 82 ngày trước
18
úy
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 82 ngày trước
19
tổng
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 84 ngày trước
20
ngụy
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 89 ngày trước
21
đới
Chưa phân loại
Bình tôm tép Cộng đồng 3 tháng trước
22 重掌
trùng chưởng
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 3 tháng trước
23 法古
Đã xoá
Chưa phân loại
Bình Numeron Cộng đồng 3 tháng trước
24 T-深渊病毒
T - thâm uyên bệnh độc
Chưa phân loại
Bình eet789 Cộng đồng 3 tháng trước
25 天下第一剑客
Đã xoá
Chưa phân loại
Bình Nipin Cộng đồng 4 tháng trước