Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
Hề Sơn Vong Tuế · 18 ngày trước
3.1
3 lượt

[Chờ bình, Ps liền “Liên quan đến thời đại biến cách, xã hội cải cách và các loại bối cảnh thời đại, bảo tàng Anh không để ý hành văn cùng xem đọc thể nghiệm, lịch sử chính trị là chuẩn mực duy nhất.” “Một bối cảnh của thời đại cùng nó văn hoá vị trí sẽ ảnh hưởng quan niệm tư tưởng của người của thời đại kia, mà một tình cảm của cá nhân cùng dục vọng lại trực tiếp phản ánh một quan niệm tư tưởng của cá nhân và văn hoá nhận đồng, thậm chí là giai cấp vị trí và giai tầng.”

Hẳn hoi à???? Nói nửa ngày, bình luận đoạn lớn đoạn lớn hồi, kết quả một bản đều không có xem qua...]

—— Bổ ——

Đối với thu nhận sử dụng của nữ tần, khiến ta tham khảo yêu giản??? Còn bắt đầu kéo lực ảnh hưởng hải ngoại, trọng điểm cường điệu bọn hắn là “đại biểu văn hoá hải ngoại phát ra”, “tại hải ngoại vốn có mức độ nổi tiếng, mới sẽ nhường Đại Anh bác vật quán (Cạn lời rồi, hồi nhiều như vậy còn không có ý thức đến là thư viện thu nhận sử dụng!) Chủ động đến thu nhận sử dụng hiểu rõ” còn có thể thay thư viện Đại Anh cho văn học mạng làm một cái truyền thống thu nhận sử dụng chuẩn mực tới phô trương văn hoá văn học mạng vốn có, ý nghĩa đạo đức, xã hội, bò ah, đề nghị Giả nhàn nhạt cũng thu nhận sử dụng một phát